«Інтерактивні засоби на занятті у вищих навчальних закладах»

«Інтерактивні засоби на занятті у вищих навчальних закладах»

Поділитися!

Упродовж 20-21 лютого 2016 року на базі Гете-інституті у місті Києві відбувся методичний семінар на тему «Інтерактивні засоби на занятті у вищих навчальних закладах», для участі у якому було запрошено викладача кафедри німецької мови факультету іноземної філології Микуляк М.І. Референт семінару: Крістіане Больте-Костаб’єй.

Темою семінару з підвищення кваліфікації було використання цифрових засобів на занятті та у навчанні, а також імплементація методико-дидактичних принципів з орієнтацією на  практичні дії та активізацію роботи студентів під час навчання. Семінар базувався на моделюванні практичних ситуацій, які передбачали проведення країнознавчої роботи з відеопоясненнями та інструкціями. Результати проведеної роботи обговорювалися та аналізувалися учасниками семінару. У рамках семінару викладачі вищих навчальних закладів мали змогу ознайомитися з низкою допоміжних 2.0 Web-програм, використання яких на занятті сприятиме ефективному розвитку чотирьох видів мовленнєвої діяльності, подоланню мовного бар’єру та запобіганню міжкультурних непорозумінь.

Володимир Кшевецький,
декан факультету іноземної філології