Засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України

Засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України

10 жовтня 2013 року за головування Міністра освіти і науки Украни Д.В. Табачника відбулося засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому розглядалися питання просвоєння вчених звань професора, доцента, старшого наукового співробітника, присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук, функціонування спеціалізованих вчених рад, відкриття аспірантури та докторантури у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах, питання діяльності апеляційних комісій та включення (відмову у включенні) наукових видань до Переліку наукових фахових видань України.

На цьому засіданні ухвалили відкрити у Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка спеціалізовану вчену ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 «Історія України» (голова ради Олександр Михайлович Завальнюк, доктор історичних наук професор, професор кафедри історії України; заступник голови Сергій Анатолійович Копилов, доктор історичних наук професор, завідувач кафедри всесвітньої історії, ректор університету; вчений секретар Іван Іванович Боровець, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії).

Володимир Кшевецький, 
керівник відділу наукової роботи 
і міжнародних зв’язків