Позначка: захист дисертації

Вітаємо з успішним захистом дисертації

Вітаємо Віталія Анатолійовича Іванюка, завідувача кафедри інформатики, з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему “Методи та засоби математичного моделювання динамічних процесів в об’єктах із розподіленими параметрами на основі одновимірних інтегральних моделей” (науковий консультант – професор ФЕДОРЧУК В.А.).

Бажаємо подальших успіхів у науковій та професійній діяльності.

Ректорат

Вітаємо з успішним захистом!

Вітаємо асистента кафедри теорії та методик дошкільної освіти Пукас Іванну Леонідівну з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (науковий керівник – доцент Франчук Т. Й.).

Бажаємо подальших успіхів і досягнень у науковій та професійній діяльності!

Ректорат

Вітаємо із захистом дисертації!

Вітаємо Стасюка Вадима Анатолійовича, викладача кафедри спорту і спортивних ігор із успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук із фізичного виховання та спорту.

Бажаємо нових перемог та здобутків на науковій ниві!

Ректорат

Вітаємо із захистом дисертації!

  Вітаємо Комарніцьку Людмилу Миколаївну, аспіранта кафедри германських мов та зарубіжної літератури з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (науковий керівник – професор Кеба О.В.). Читати далі

Успішний захист дисертації

Вітаємо! Асистента кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання Бутова Руслана Сергійовича з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту. Читати далі

Захищено у 2016 році

 

Важливим показником у діяльності ВНЗ є якісний склад професорсько-викладацького корпусу, тобто відношення (у %) кількості штатних викладачів з науковими ступенями і вченими званнями до їх загальної кількості. У 2016 році загальна кількість штатних викладачів нашого університету становила 440 осіб, а кількість викладачів з науковими ступенями і вченими званнями – 332 особи, тобто якісний склад – 75,5 % (у 2015 р. – 70,7%; у 2014 р. – 68%). Таким чином, ми спостерігаємо в останні роки позитивну динаміку (зростання) якісного складу викладачів університету. Читати далі

Успішний захист дисертації Валерія Васильовича Щегельського

28 грудня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбувся успішний захист дисертації завідувача лабораторії етнології, асистента кафедри історії української літератури та компаративістики Валерія Васильовича Щегельського на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність 10. 01.07 – фольклористика).

Тема дисертації – «Ігровий фольклор Поділля: регіональна своєрідність та національна традиція». Науковий керівник – Івановська Олена Петрівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри фольклористики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Вітаємо здобувача та наукового керівника!

Кафедра історії української
літератури та компаративістики

Успішний захист дисертації Валентини Крищук

14 листопада 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича відбувся успішний захист дисертації аспірантки кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Крищук Валентини Леонідівни «Вербалізація оцінки в українській історичній прозі кінця ХХ – початку ХХІ ст.» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Марчук Людмила Миколаївна) на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність 10.02.01 – українська мова).

Вітаємо здобувача та наукового керівника!

Кафедра української мови