Вагомий внесок у дидактику фізики

Вагомий внесок у дидактику фізики

Поділитися!

У видавництві «Друкарня «Рута» (м. Кам’янець-Подільський) побачила світ колективна монографія «Дидактика физики: избранные аспекты теории и практики», авторами якої є:

Атаманчук Петро Сергійович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, академік АНВО України, заслужений працівник освіти України;

Губанова Антоніна Олександрівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри фізики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана;

Семерня Оксана Миколаївна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

Поведа Тетяна Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

Нікорич Валентина Захарівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри прикладної фізики та інформатики, декан факультету фізики та інженерії Молдавського державного університету (Республіка Молдова);

Кузнєцова Сніжана Віталіївна – кандидат фізико-математичних наук, викладач фізики вищого дидактичного ступеня Кишинівського транспортного коледжу (Республіка Молдова).

Монографія є результатом багаторічної й плідної науково-дослідницької співпраці вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Молдавського державного університету в галузі дидактики і методики викладання фізики. Вона присвячена аспектному розгляду різних можливостей використання теоретичних і методологічних принципів стимулювання навчально-пізнавальної діяльності в ракурсі забезпечення компетентнісно-світоглядного становлення майбутнього педагога-фізика.

Матеріали монографії є наслідком відображення ідеології й результатів колективного інтелектуального продукту зі створення дійової дидактичної системи навчання фізики.

Монографія складається з передмови, чотирьох розділів та висновків. До кожного розділу пропонується список рекомендованої літератури. Виклад матеріалу чіткий, лаконічний, логічно обґрунтований.

Безперечно, що монографія є вагомим внеском у дидактику фізики, вона відображає основні ідеї навчання фізики, що розвиваються науковою школою професора П.С.Атаманчука.

Тираж монографії – 300 примірників, обсяг – 19,53 умовн. друк. арк..

І.М.Конет, проректор із наукової роботи,

доктор фізико-математичних наук,

професор, заслужений діяч науки і техніки України