Відбувся теоретико-методичний семінар для науково-педагогічних працівників вишу

Відбувся теоретико-методичний семінар для науково-педагогічних працівників вишу

Поділитися!

16 квітня 2019 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбувся теоретико-методичний семінар «Формування національних цінностей студентської молоді в сучасних викликах часу».

Організатори заходу – кафедра педагогіки управління навчальним закладом (завідувач кафедри – Кучинська І.О.), кафедра психології освіти (завідувач кафедри – Дуткевич Т.В.), відділ навчально-виховної роботи і гуманітарної освіти (керівник відділу – Горчак Л.В.).

На семінарі обговорювалися актуальні питання, пов’язані з національним вихованням студентської молоді в закладах вищої освіти, зокрема: формування громадянської активності студентів вишів; інтернаціоналізація освіти в Україні: взаємозв’язок національних та європейських цінностей; становлення ціннісної сфери особистості студента у навчально-виховному процесі; роль куратора в роботі зі студентами в освітньому процесі закладу вищої освіти; тенденції трансформації ціннісних поглядів майбутніх учителів Нової української школи; підготовка студентської молоді до майбутнього сімейного життя засобами українських весільних традицій та обрядів, формування національно-патріотичного світогляду майбутніх педагогів для роботи в закладах дошкільної освіти; технології проведення навчально-виховних тренінгів із формування національних ціннісних орієнтирів студентської молоді та ін.

Надзвичайно цікавими та змістовними були доповіді Тетяни Дуткевич (тема «Актуальні завдання формування громадянської активності студентів»), Світлани Поліщук (тема «Особливості інтернаціональної освіти в Україні: взаємозв’язок національних та європейських цінностей»), Тетяни Франчук (тема «Технологічні особливості формування національних ціннісних орієнтирів студентів у системі компетентнісної освіти), Інни Лебідь (теоретична частина) та Олени Дутко (практична частина) (тема «Методи та прийоми виховного впливу куратора на формування національного самоствердження особистості студента), Наталії Панчук (тема «Особливості становлення ціннісної сфери особистості студента у навчально-виховному процесі»), Ольги Савицької (тема «Соціально-психологічні проблеми студентства: динаміка, типологія та робота з ними»), Людмили Горчак (тема «Концепція національно-патріотичного виховання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка»).

Доповідачі у своїх виступах наводили переконливі статистичні дані щодо вияву громадянської активності студентської молоді, яка навчається в закладах вищої освіти, аналізували результати тематичного анкетування студентів різних курсів, наводили зразки виховних заходів, до підготовки й організації яких активно залучалися студенти нашого вишу.

Сподіватимемося, що проведення таких семінарів сприятиме активізації роботи науково-педагогічних працівників зі студентською молоддю.

Людмила Поплавська, редактор газети