Студентська фокус-група на факультеті іноземної філології: моніторинг освітнього процесу

Студентська фокус-група на факультеті іноземної філології: моніторинг освітнього процесу

Поділитися!

Зустріч, яка відбулася 11 листопада 2019 року на факультеті іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, важливий крок до співпраці студентів і викладачів, двох невід’ємних та активних складових освітньої діяльності. Адже безпосередня комунікація між студентами, керівниками проектних груп освітньо-професійних програм, гарантами програм та представниками груп забезпечення – науково-педагогічним складом випускових кафедр факультету іноземної філології – сприятиме глибшому розумінню важливих аспектів ОПП, дорожньої мапи освітнього процесу та забезпечення якості вищої освіти.

Тетяна Сторчова, керівник проектної групи, гарант освітньо-професійної програми Середня освіта (англійська мова і зарубіжна література), запропонувала студентам зрозумілий і прозорий алгоритм руху до сприйняття концепту ОПП та його імплементації в освітній простір факультету іноземної філології К-ПНУ імені Івана Огієнка.

Дякуємо завідувачам випускових кафедр факультету Оксані Галайбіді, Тетяні Калинюк, Олександрові Кебі за слушні коментарі та поради.

Створюємо студентську фокус-групу щодо забезпечення моніторингу якості навчального процесу на факультеті іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Чекаємо на небайдужих і найактивніших студентів!

Алла Хоптяр, декан факультету іноземної філології