Обговорення шляхів удосконалення освітньо-професійної програми «Фізична реабілітація»

Обговорення шляхів удосконалення освітньо-професійної програми «Фізична реабілітація»

12 лютого 2020 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбулося чергове засідання кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання, на якому розглядалося питання “Про перегляд освітньо-професійної програми «Фізична реабілітація» підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія галузі знань 22 Охорона здоров’я” за участі стейкхолдерів.

Модератором спільного засідання була завідувач кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання, гарант освітньої програми, доцент Евеліна Жигульова, котра ознайомила присутніх з особливостями освітньої діяльності в університеті на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за ОПП «Фізична реабілітація».

Доцент випускової кафедри Ростислав Чаплінський розповів про специфіку викладання дисциплін студентам професійної підготовки з ОПП «Фізична реабілітація». Старший викладач Руслан Бутов проінформував учасників засідання про особливості стандарту вищої освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія для (першого) бакалаврського рівня, затвердженого в грудні 2018 року та повідомив про напрямки роботи групи забезпечення спеціальності з оновлення ОПП «Фізична реабілітація».В обговоренні освітньо-професійної програми «Фізична реабілітація» взяли участь запрошені на засідання кафедри стейкхолдери. Їх представляли: головний лікар Кам’янець-Подільського КНП “Дитячий медцентр” Тетяна Очеретенко, директор центру лікування хребта та суглобів “КІНЕЗІС” Ігор Абрамович, директор Кам’янець-Подільської спеціальної школи Хмельницької обласної ради В’ячеслав Мельник, керівник інклюзивно-ресурсного центру Кам’янець-Подільської міської ради Лариса Ільницька, керівник районного інклюзивно-ресурсного центру Кам’янець-Подільської районної ради Наталія Стрільчук.

Серед запрошених гостей були випускники спеціальностей “Фізична реабілітація”, “Фізична терапія, ерготерапія” різних років: Олександр Федорак (2015 р.), спеціаліст із фізичної реабілітації, інструктор із ЛФК, учитель індивідуального навчання Кам’янець-Подільської спеціальної школи Хмельницької обласної ради; Віталій Лівіцький (2018 р.), учитель-реабілітолог районного інклюзивно-ресурсного центру Кам’янець-Подільської районної ради; Валерія Левицька (2018 р.), учитель-реабілітолог інклюзивно-ресурсного центру Кам’янець-Подільської міської ради; Кристина Кухар (2019 р.), інструктор із ЛФК Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.

Під час дискусії представники внутрішніх стейкхолдерів, зокрема здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія за освітньо-професійною програмою «Фізична реабілітація», студенти Катерина Хомовська, Олександр Гура, Оксана Заярнюк обмінялися думками про  особливості формування фахових компетентностей під час навчальних та виробничих практик, необхідних для підготовки конкурентоспроможних на ринку праці фізичних терапевтів та ерготерапевтів. Голова студентського самоврядування факультету фізичної культури Павло Чікал разом із своєю командою висловив одностайну думку про корисність таких зустрічей і задекларував готовність до подальшої співпраці.

Представники стейкхолдерів указали на сильні та слабкі сторони освітньо-професійної програми «Фізична реабілітація» й подали свої пропозиції щодо її оновлення.

На засіданні кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання було узгоджено низку пропозицій стейкхолдерів, які керівництво кафедри та група забезпечення спеціальності 227 Фізична терапія,ерготерапія врахує під час модернізації ОПП «Фізична реабілітація»  наступного навчального року.

Евеліна Жигульова, завідувач кафедри фізичної реабілітації

та медико-біологічних основ фізичного виховання