Університет на дистанційному

Університет на дистанційному

Дистанційне навчання – це можливість продовжувати навчальний процес упродовж карантину. Сьогодні своїм досвідом ділиться:

Тетяна Сторчова, керівник відділу міжнародних зв’язків, доцент кафедри англійської мови: «Оголошений державою карантин – це випробовування на міцність усієї Огієнкової університетської спільноти.

Неповні два тижні неканікулярного періоду дали можливість виокремити особливості дистанційної Moodle-комунікації:

– що більша відповідальність викладача, то більша відповідальність студента – 99% студентів вчасно здають роботи, виконують тести впродовж визначеного терміну;

– дистанційна форма навчання набуває яскравих ознак особистісного підходу до навчання (я зараз про власні відгуки з коментарями на роботи студентів, котрих потрібно похвалити, підбадьорити, скерувати у правильне русло, котрим треба й підказати та чимось допомогти, чого не завжди дозволяю собі на занятті через limit of time 45+45);

– тішить розвиток студентського critical thinking щодо важливих методичних концептів навчання English, адже молодь має вдосталь «карантинного часу» для роздумів.

Вірю, що здолаємо COVID-19 та успішно складемо тест на професійну придатність.

Бережіть себе та своїх рідних! Будьмо здорові!»

Вадим Зданюк, доцент кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання: «Покликаючись на свій досвід, переконаний, що проблеми з виконанням тестових завдань для контролю і самоконтролю навчальної діяльності студентів сприяє система Moodle. Система є сучасним інструментом для студентів під час проходження комп’ютерного тестування в мережевому режимі, а для викладача – зручним середовищем для створення бази тестових завдань, організації комп’ютерного тестування, контролю й самоконтролю знань студентів.

Ми створили і запровадили в системі Moodle дистанційний інтерактивний навчальний курс «Здоров’язберігаючі технології» для студентів першого курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». В режимі онлайн студенти виконують завдання відповідно до робочої програми. Далі надсилають виконані завдання мені теж через систему Moodle й отримують оцінки в електронному журналі. Крім того, система дозволяє завантажувати додаткові матеріали, детальні інструкції для виконання завдань, відеофайли.

Я активний користувач Moodle й раджу всім долучатися до середовища електронного навчання, розробленого на цій платформі в К-ПНУ імені Івана Огієнка».

Ірина Паур, доцент кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва: «Система дистанційного навчання є не новою практикою для нашого університету. Зважаючи на попередній досвід, вивчаємо дисципліну «Основи наукових досліджень» зі студентами першого курсу кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва з використанням можливостей системи Moodle. Курс розроблений так, що учасники освітнього процесу мають можливість самостійно опрацьовувати теоретичний матеріал визначених робочою програмою тем навчальної дисципліни. Також студенти можуть виконувати завдання самостійної роботи з окремих тем, використовуючи розроблені в системі Moodle методичних рекомендацій до них. Залік планується виставляти на основі отриманих студентами балів за виконання завдань самостійної роботи, МКР та ІНДЗ.»

Переймаймо досвід і робімо дистанційне навчання цікавим та ефективним!