Університет на дистанційному

Університет на дистанційному

Сьогодні своїм цінним досвідом ділиться:

Gennadiy Besarabchuk, керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти університету:

«У період надзвичайної ситуації в Україні через поширення епідемії коронавірусної інфекції та запровадження карантину важливим завданням кожного науково-педагогічного працівника університету є забезпечення безперервного здійснення освітнього процесу зі здобувачами вищої освіти та забезпечення його якісного рівня роботи. Цьому максимально сприяють сучасні дистанційні технології навчання, зокрема модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище (MOODLE), яке використовується в університеті вже тривалий час.

У процесі багаторічного використання MOODLE у своїй професійній діяльності вдалося відчути його основні позитиви: безперервність освітнього процесу для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання, котрі в зручний для себе момент дистанційно мають змогу навчатися; активна онлайн комунікація зі здобувачами вищої освіти в межах вивчення навчальної дисципліни; можливість систематизації освітнього контенту з навчальної дисципліни в електронній формі та доступу до нього; організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти через виконання ними індивідуальних завдань у визначені терміни, які відображаються в календарі; можливість онлайн оцінювання виконаних завдань із відображенням оцінки в електронному журналі й коментаря викладача; зручне використання тестових технологій для здійснення контролю за навчальною діяльністю студентів.

На мою думку, MOODLE через власний великий набір комп’ютеризованих інструментів дає можливість науково-педагогічному працівникові завжди бути в професійному тонусі, створює для нього нові завдання та спонукає до постійного професійного вдосконалення. Звичайно, в кожного науково-педагогічного працівника університету як професіонала своєї справи є своє бачення, підхід і розуміння щодо використання MOODLE в освітньому процесі зі здобувачами вищої освіти.

В університеті активно проводиться робота з використання нових інноваційних підходів в організації освітнього процесу, зокрема через застосування нових дистанційних технологій навчання, яких зараз з’являється більше. Переконаний: для кожного здобувача здобувача вищої освіти та науково-педагогічного працівника на сьогодні залишається актуальним відоме всім в університетській спільноті гасло «Вчитися треба все життя!».

Бережіть своє здоров’я, бо це найдорожчий скарб!»

Ольга Савицька, доцент кафедри психології освіти, кандидат психологічних наук:

«За роки роботи в системі MOODLE можу сказати, що для викладача це досить зручна система управління навчанням в доповнення до звичного аудиторного і за умов карантину вона є непоганим віртуальним середовищем навчання. Призвичаювати студентів до роботи в MOODLE варто з перших днів навчання в університеті. Вони повинні пересвідчитися в зручності та можливостях цієї системи й оволодіння відповідними навичками роботи в ній. Зараз це такий собі зручний освітній онлайн-сервіс для студента.

Для забезпечення успішної самостійної роботи студентів у цьому віртуальному навчальному середовищі під час карантину найважливішим завданням є домогтися виконання принаймні таких умов:

– змістове наповнення навчального курсу відповідно до його специфіки всіма необхідними для СТУДЕНТА матеріалами;

– готовність студентів до тривалої та напруженої самоосвіти;

– оволодіння студентами первинними навичками в управлінні часом (цьому сприяє встановлення дедлайнів виконання кожного завдання);

– відстеження викладачем активності кожного студента в MOODLE та врахування цього під час підсумкового оцінювання (це дисциплінує й мотивує роботу студентів).

Для викладача підготовка навчальних матеріалів та оволодіння навичками використання різних інструментів MOODLE теж самоосвіта й підвищення інформаційно-комп’ютерної кваліфікації, що вимагає затрат часу. Вдячна своїм студентам, котрі активно користуються цим ресурсом і сумлінно працюють під час карантину.

Міцного вам здоров’я, «безперебійного» Інтернет-зв’язку та справних ґаджетів!»

Переймаймо досвід і робімо дистанційне навчання цікавим та ефективним!

Разом ми зможемо все!