Фольклорну практику студентів факультету української філології та журналістики завершено!

Фольклорну практику студентів факультету української філології та журналістики завершено!

Упродовж двох тижнів у червні 2020 року студенти І курсу факультету української філології та журналістики проходили навчальну (фольклорну) практику в заздалегідь визначених місцях Хмельницької, Чернівецької, Вінницької, Житомирської, Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської областей. 

Зважаючи на особливості дистанційного навчання під час карантину, зі студентами-практикантами було попередньо проведено дистанційну інструктивну нараду щодо проходження практики на платформі «MООDLE» з використанням додатку «BigBlueButton», а також розміщено програму практики, завдання та іншу додаткову інформацію.

Зазначимо, що в модулі вивчення народознавчих дисциплін для студентів було прочитано лекцію «Методика проведення польових фольклористичних досліджень» і організовано практичний семінар, під час якого вони здобули навички записування та оформлення фольклорних матеріалів в умовах, наближених до польових. 

Згідно з методикою проведення польових фольклорних досліджень двадцять вісім студентів виконували планову роботу у визначених населених пунктах етнічного регіону Поділля та Помежів’я. Двоє студентів працювали в навчально-науковій лабораторії етнології з фондами.

Усі матеріали практики були подані в електронній формі науковому керівникові. Комісія із захисту фольклорної практики відзначила звіти студенток факультету української філології та журналістики, а саме: Василинчук Катерини, Дорогої Вікторії, Рубан Тетяни, Войцеховської Ангеліни, Мельничин Ольги, Базелюк Богдани та Базелюк Іванни. 

Загалом практику проведено відповідно до Програми навчальної (фольклорної) практики, затвердженої на засіданні кафедри історії української літератури та компаративістики 29 серпня 2018 р. (протокол № 7) та Додатка до програми навчальної (фольклорної) практики, що визначає виконання програми практики на основі технологій дистанційного навчання, затвердженого на засіданні кафедри історії української літератури та компаративістики 19 травня 2020 р. (протокол №5). 

Проходження навчальної практики сприяло набуттю досвіду записування фольклорних творів у їх живому побутуванні, фіксування етнологічної інформації, удосконалення здобутих знань під час аудиторних занять. 

Валерій Щегельський, керівник фольклорної практики,кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри історії української літератури і компаративістики, завідувач навчально-наукової лабораторії етнології