На шляху до міжнародних стандартів вищої освіти!

На шляху до міжнародних стандартів вищої освіти!

У серпні вже в дії активне обговорення ідей щодо реалізації проєкту за напрямом КА2: «Digitalization of economic as an element of sustainable development of Ukraine and Tajikistan. Проєктна команда у складі керівниці та провідних фахівців відділу міжнародних зв’язків та координаторки проєкту, докторки економічних наук, професорки кафедри економіки підприємства Наталії Мазур обговорюють майбутні кроки реалізації завдань проєкту.

Учасниками міжнародного проєкту стануть здобувачі вищої освіти економічного факультету за такими спеціальностями:

051 Економіка (ОП «Економіка підприємства»)

071 Облік і оподаткування (ОП «Облік і оподаткування»)

073 Менеджмент (ОП «Управління персоналом та економіка праці»)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (ОП «Підприємництво і торгівля»)

Для Університету Огієнка це співпраця із п’ятнадцятьма партнерами з ЄС, України та Таджикистану. З-поміж них:

Університет Миколаса Ромеріса (Mykolas Romeris University), Литва;

Гамбурзький університет прикладних наук (University of Applied Sciences Hamburg), Німеччина;

Мариборський університет (University of Maribor, Словенія;

Приазовський державний технічний університет (Priazovskyi State Technical University), Україна;

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (Admiral Makarov National University Of Shipbuilding), Україна;

Державний університет «Житомирська політехніка» (Zhytomir Polytechnic State University, Україна;

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного (Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University), Україна;

Таджицький технічний університет імені М. Осімі (Tajik Technical University named after academician M.Osimi), Таджикистан;

Таджицький державний університет фінансів та економіки (Tajik State University of Finance and Economics), Таджикистан;

Худжандський політехнічний інститут Таджицького технічного університету (Khujand Polytechnic Institute of Tajik Technical University), Таджикистан;

Вінницька міська громадська організація соціального розвитку та становлення окремих мало захищених категорій молоді «Паросток» (NGO «Vinnytsia City Organization Parostok»), Україна;

Приватний підприємець Бондар Ігор (Private Entrepreneur Bondar Igor), Україна;

ТОВ «М-Мастер» (LLC «Company M-Master»), Україна;

Нексігол Навовар (Neksigol Navovar), Таджикистан;

Міністерство цифрової трансформації (Ministry of Digital Transformation of Ukraine), Україна.

Відділ міжнародних зв’язків