Форум «Людський капітал: Новий порядок денний»

Форум «Людський капітал: Новий порядок денний»

Підтримуючи проголошені резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 25 вересня 2015 року № 70/1 глобальні цілі сталого розвитку до 2030 р. та результати їх адаптації з урахуванням специфіки розвитку України, викладені у Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна», Президент України Володимир Зеленський в указі Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року постановив дотримуватися «забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх».

Людський капітал став критично важливою складовою національного багатства ХХІ століття. Роль знань у поєднанні з соціальним капіталом стають ключовими факторами створення конкурентних переваг, головним джерелом добробуту суспільства. Інвестиції в людський капітал – це джерело економічного зростання, не менш важливе, ніж капіталовкладення в матеріально-речові фактори виробництва та землю.

Прогнозування потреб у кваліфікаціях, пошук шляхів ефективного формування Національної системи кваліфікацій, проблема гармонізації професійних та освітніх кваліфікацій, стандартів підготовки та оцінювання фахівців та інші проблеми були центром дискусій на міжнародному форумі «Людський капітал: Новий порядок денний», організованому Національним агентством кваліфікацій 12-13 листопада 2020 р. Серед модераторів форуму – Юрій Баланюк, голова Національного агентства кваліфікацій (НАК), Володимир Ковтунець, Людмила Акімова, заступники Голови НАК, Юрій Рашкевич, член НАК та інші.

Участь у форумі збагатила його учасників розумінням питань:

  • формування Національної системи кваліфікацій, як одного з напрямів реалізації курсу на Євроінтеграцію України;
  • оцінювання професійних кваліфікацій;
  • створення професійних стандартів, як ключового елемента розбудови Національної системи кваліфікацій;
  • прогнозування потреб ринку праці у кваліфікаціях;
  • особливостей запровадження Національної рамки кваліфікацій.

Такий досвід буде корисним під час розробки професійних стандартів –основи формування необхідних кваліфікацій майбутніх фахівців, а відтак сприятиме якісній розбудові освітніх програм і навчального-методичних матеріалів університету, забезпеченні потрібних фахових компетентностей випускників, можливості присвоєння їм професійних кваліфікацій, що збільшить конкурентоспроможність фахівців  на ринку праці.

Людмила Воєвідко, керівниця навчально-методичного відділу, учасниця форуму «Людський капітал: Новий порядок денний»