Якість підготовки здобувачів вищої освіти підтверджено!

Якість підготовки здобувачів вищої освіти підтверджено!

На черговому засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти дві освітні програми третього (освітньо-наукового) рівня (PhD) зі спеціальностей 011 Науки про освіту та 032 Історія та археологія за рішенням експертів закладів вищої освіти України, членів Галузевої експертної ради та членів Національного агентства успішно акредитовано. Приємно, що потужний науково-педагогічний склад кафедр педагогіки та управління навчальним закладом (завідувач – професор Ірина Кучинська) та історії України (завідувач – професор Анатолій Філінюк) належно оцінений незалежним, високопрофесійним експертним співтовариством.

Щиро вітаємо гарантів освітніх програм і викладачів із успішним проходженням акредитації!