Підсумки вступної кампанії-2014

Підсумки вступної кампанії-2014

У останніх числах серпня завершилася робота приймальної комісії. Усі зараховані студенти вже відвідують заняття. Ми вирішили поцікавитися у працівників приймальної комісії про підсумки вступної кампанії-2014 в нашому університеті.

Вступна кампанія мала кілька особливостей. По-перше, відзначилася належним рівнем організації. По-друге, характеризувалася рекордною кількістю заяв на вступ за ОКР «бакалавр» на денну форму навчання, а саме – 6452 заяви, тобто 10,5 заяв на 1 місце. Для здобуття цього ж ОКР на заочній формі навчання подано 519 заяв, тобто 2,9 заяви на 1 місце. Варто зазначити, що загальний обсяг державного замовлення для університету в 2014 році становив 1465 осіб, враховуючи підготовку за ОКР «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» на денній та заочній формах навчання.

Найбільше цьогорічних абітурієнтів на ОКР «бакалавр» зацікавили наступні напрями підготовки, як результат – відбувся конкурс більше 10 осіб на одне місце. Наприклад, 6.140103 Туризм – відповідно 55,6 осіб; 6.140101 Готельно-ресторанна справа – 29 осіб; 6.030301 Журналістика – 28,8 осіб; 6.030505 Управління персоналом та економіка праці – 27,2 осіб; 6.010203 Здоров’я людини* – 26,4 осіб; 6.030504 Економіка підприємства – 25,5 осіб; 6.030102 Психологія* – 22,3 особи; 6.030104 Політологія* – 21,4 осіб; 6.040104 Географія* – 19,8 осіб; 6.010105 Корекційна освіта. Логопедія – 19,1 осіб; 6.130101 Соціальна допомога – 15,5 осіб на одне місце; 6.010101 Дошкільна освіта – 14,0 осіб; 6.010106 Соціальна педагогіка – 11,1 осіб; 6.020302 Історія* – 10,7 осіб; 6.010102 Початкова освіта – 10,0 осіб.
Щодо географії наших абітурієнтів: навчатися в університеті виявили бажання абітурієнти з 22 областей та м. Київ. Студентами університету стали представники майже всіх областей, окрім Чернігівської та Сумської.

На денну форму навчання за програмами підготовки фахівців ОКР «спеціаліст» було подано 681 заяву, на заочну – 545.
Щодо навчання за ОКР «магістр», то на денну форму навчання подано 314 заяв, на заочну – 109.
За результатами вступної кампанії 2014 р. на навчання до університету зараховано 2460 осіб, у тому числі 1466 осіб – за кошти державного бюджету, та 994 особи – за кошти фізичних і юридичних осіб, з них на денну і заочну форми навчання:
– за ОКР «бакалавр» зараховано 1095 осіб, зокрема, за кошти державного бюджету – 769 осіб, за кошти фізичних та юридичних осіб – 326 осіб;
– за ОКР «спеціаліст» – 1066 осіб, з них за кошти державного бюджету – 683 особи, за кошти фізичних та юридичних осіб – 383 особи;
– за ОКР «магістр» – 299 осіб, з них за кошти державного бюджету – 14 осіб (5%), за кошти фізичних та юридичних осіб – 285 осіб.

Найбільше осіб за кошти фізичних і юридичних осіб зараховано на денну форму навчання на такі напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»: 6.010201 Фізичне виховання – 26 осіб, 6.030504 Економіка підприємства (на базі ОКР «молодший спеціаліст») – 26 осіб, 6.020303 Філологія* Англійська мова і література – 19 осіб, 6.140130 Туризм – 13 осіб, 6.010203 Здоров’я людини – 12 осіб.

Загалом план державного замовлення університетом виконано. Щодо географії зарахованих осіб на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за державним замовленням найбільше вступників з Хмельницької області. Найбільша кількість зарахованих є випускниками загальноосвітніх навчальних закладів м. Кам’янця-Подільського, Кам’янець-Подільського та Дунаєвецького районів, м. Хмельницького.

Ольга Комарова,
гол. редактор газети