Роль культури та релігії в процесі націєтворення

Роль культури та релігії в процесі націєтворення

На педагогічному факультеті Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 19 листопада відбулося чергове засідання школи «Філософські бесіди», на якому були присутні студенти 21 – ДП, 31 – ДП та 33 – ПА груп. З доповідями на загальну тему « Культура та релігія в процесі націєтворення» виступили студентки 33 – ПА групи Наталія Ліштван і Наталія Козлова.

Роботу гуртка розпочав її керівник, доцент, кандидат філософських наук  Віктор Никодимович Рокачук. Він виділив основні проблеми розвитку релігії та їх вплив на процеси націєтворення. Потім він надав слово для доповіді студентці  Наталії Ліштван, темою якої була «Культура національних меншин та її вплив на свідомість народу». У цій доповіді не лише обґрунтовано поняття культури, а й висвітлено питання стосовно культури національних меншин України. Україна – багатонаціональна, поліетнічна держава з культурами різних національностей. Тому питання надійного захисту культури національних меншин, толерантного ставлення представників різних етносів один до одного повинно завжди залишатися пріоритетним.

Наступною з доповіддю на тему «Роль релігії в українському націєтворенні» виступила студентка цієї ж групи Наталія Козлова. У доповіді розглядається релігія як явище духовне, психологічне і соціальне. Становлення нації є складним, суперечливим і тривалим процесом. У доповіді надаються факти стосовно підтвердження вирішальної ролі релігії в націєтворені . Одним з таких фактів є той, що релігійність українців пов’язана з процесами національного відродження. Таким чином, викривається головна причина кризового стану в Україні – низький рівень національної свідомості.

У процесі обговорення виступів взяли участь студентки 21 – ДП групиНеля Ткач, Олена Осачук, Віталіна Лабусь та багато інших,  серед викладачів – старший викладач філософських дисциплін Сергій Олександрович Волковинський.

Підсумки підвів керівник гуртка –  Віктор Никодимович Рокачук, який сказав: «Як культура, так і релігія завжди відігравали вирішальну роль не тільки в процесі націєтворення, але і в їхньому розвитку, злетах та падіннях як духовної, соціальної, так і політичної та економічної сфер життя народу».

Важко сказати, чи багато ми встигли зробити на гуртковому занятті, але я точно знаю, що варто продовжувати працювати в цій сфері, тому що тільки в знанні і через знання людина стає гідним представником своєї країни та людства.

Лабусь Віталіна,
студентка 21 – ДП групи
педагогічного факультету