СНТ дослідило актуальні питання та перспективи освіти сьогодення

СНТ дослідило актуальні питання та перспективи освіти сьогодення

Студентське наукове товариство Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка – ініціатор цікавих заходів для студентської молоді вишу. 19 березня 2015 року СНТ активно долучилося до проведення Всеукраїнської студентської наукової конференції «ОСВІТА СЬОГОДЕННЯ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ПЕ РСПЕКТИВИ».

У рамках конференції працювало 2 підсекції: «ІННОВАЦІЇ В НАУЦІ ТА ОСВІТІ» (керівник: В.В. Присакар, кандидат педагогічних наук, доцент) та «ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ» (керівник: О.М. Ніколаєв, кандидат педагогічних наук, доцент). Загалом у роботі конференції взяло участь понад 30 осіб з 9 вищих навчальних закладів України.

Усі наукові доповіді, що проголошувались під час засідань мали досить високий науковий рівень та викликали інтерес аудиторії. Характерними рисами проблем, що розглядалися, була їх актуальність і новизна.

Найкращими визначено доповіді:
Юлії Олексіївни Олексійчук, студентки 4-го курсу факультету іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;
Катерини Андріївни Рудік, студентки 2-го курсу факультету дошкільної та технологічної освіти Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький Національний університет»;
Оксани Іванівни Кунцью, студентки 5-го курсу факультету іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;
Анастасії Михайлівни Галі, студентки 2-го курсу факультету дошкільної та технологічної освіти Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький Національний університет»;
Діани Русланівни Яблонської, студентки 5-го курсу історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
Лілії Анатоліївни Рубаняк, студентки 5-го курсу фізико-математичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Усі учасники отримали сертифікати про участь у роботі конференції. За підсумками роботи планується видання Збірника матеріалів Всеукраїнської студентської конференції «Освіта сьогодення: актуальні питання та перспективи».

І.М. Конет, проректор з наукової роботи;
Р.М. Білик, керівник відділу наукової роботи
та міжнародних зв’язків.
Світлини Ольги Комарової