Міжнародна Інтернет-конференція на факультеті іноземної філології

Міжнародна Інтернет-конференція на факультеті іноземної філології

На факультеті іноземної філології з ініціативи кафедри англійської мови з 21 квітня по 21 травня 2015 року проходила чергова III студентська міжнародна Інтернет-конференція «Англійська мова у міждисциплінарному контексті безперервної освіти». Працювало чотири секції – «Методика викладання іноземних мов», «Літературознавство», «Перекладознавство» та «Актуальні питання сучасної лінгвістики». Співорганізаторами конференції виступили Житомирський державний університет імені Івана Франка, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, Донецький національний університет (м. Вінниця), Міжнародний мовний центр Aceskills (Великобританія), Стамбульский Університет імені Сабахаттін Заіма та представництво TESOL в Україні.

У конференції взяли участь 48 студентів із різних міст України, серед яких: Вінниця, Чернігів, Житомир, Львів, Кам’янець-Подільський. Студенти Брестського державного університету імені О.С. Пушкіна (Білорусь) також представили свої доповіді на конференції.

Студенти викладали результати своїх досліджень у вигляді статей на сайті конференції https://sites.google.com/site/englishconferencekpnu.com, задавали питання за темою статті, писали зауваження та пропозиції. Тематика доповідей була досить різноманітна і мала практичну спрямованість. У секції «Методика викладання іноземних мов» основна увага зверталася на проблеми формування мовленнєвої та соціолінгвістичної компетентності учнів, застосування інтерактивних методів навчання, інформаційних технологій у навчанні, розглядалися основні аспекти проектної, ігрової та гендерно-чутливої методик у навчанні іноземних мов. У секції «Літературознавство» було представлено статті, тематика яких стосувалася питання жанрової своєрідності та мовної продуктивності творчості окремих письменників. Особливості репрезентації подій у медіа дискурсі (перекладацький аспект), прийом компенсації при перекладі фонетичних каламбурів, особливості перекладу прислів’їв, приказок та неологізмів, лексичні трансформації в перекладах – ці та інші теми досліджувалися у секції «Перекладознавство». Секція «Актуальні питання сучасної лінгвістики» містила найбільшу кількість статей, тематика яких стосувалася питань когнітивної лінгвістики та гендерних аспектів у лінгвістиці, фоностилістики, стилістики та лексикології.

За матеріалами конференції створено збірник студентських статей у форматі PDF, який разом із сертифікатом про участь у конференції надіслано кожному учаснику.

Можна стверджувати, що III Студентська міжнародна Інтернет-конференція «Англійська мова у міждисциплінарному контексті безперервної освіти» в значній мірі посприяла залученню студентської молоді до науково-методичної роботи та поширенню ідеї співпраці між університетами України та закордонними організаціями на користь розвитку науки та обміну досвідом. Планується продовжити традицію проведення Інтернет-конференцій на факультеті.

О.В. Галайбіда, завідувач
кафедри англійської мови