Мітки: підвищення кваліфікації

Захищено у 2016 році

 

Важливим показником у діяльності ВНЗ є якісний склад професорсько-викладацького корпусу, тобто відношення (у %) кількості штатних викладачів з науковими ступенями і вченими званнями до їх загальної кількості. У 2016 році загальна кількість штатних викладачів нашого університету становила 440 осіб, а кількість викладачів з науковими ступенями і вченими званнями – 332 особи, тобто якісний склад – 75,5 % (у 2015 р. – 70,7%; у 2014 р. – 68%). Таким чином, ми спостерігаємо в останні роки позитивну динаміку (зростання) якісного складу викладачів університету. Читати далі