Категорія: акредитація

Відкрита зустріч з експертами освітньої програми Тренер з видів спорту

04 жовтня 2022 о 10:00 год відбудеться відкрита зустріч з експертною групою під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми Тренер з видів спорту.

На зустріч запрошуємо всіх охочих.

Щоб взяти участь у зустрічі, скористайтеся покликанням: https://us06web.zoom.us/j/76681505487?pwd=aETIhV1fhOhmGm9K0JFiidyBspOAW1.1

Ідентифікатор конференції:  : 766 8150 5487

Код доступу: 2022

Програма візиту

Розпочато внутрішню акредитацію освітніх програм спеціальностей К-ПНУ в 2022-2023 н. р.

Відповідно до вимог Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в К-ПНУ (нова редакція), Порядку внутрішньої акредитації освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм спеціальностей К-ПНУ, Плану внутрішньої акредитації освітньо-професійних програм спеціальностей К-ПНУ в 2022-2023 н. р. (затверджено на засіданні вченої ради університету 30.08.2022 р., протокол №8), наказу ректора від 01.09.2022 р. №102-ОД «Про затвердження Плану внутрішньої акредитації освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм спеціальностей університету в 2022-2023 н. р. та відповідальних працівників за її проведення» та для успішного проходження акредитаційної перевірки Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм спеціальностей К-ПНУ, з 06 вересня 2022 р. навчально-методичний центр забезпечення якості освіти розпочав проведення внутрішньої акредитації із освітньо-професійної програми Тренер з видів спорту спеціальності 017 Фізична культура і спорт другого (магістерського) рівня вищої освіти (гарант – Іван Стасюк, декан факультету фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент).

Читати далі

Освітньо-професійну програму “Середня освіта (Біологія)” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти успішно акредитовано!

14 квітня 2022 р. на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти було обговорено питання акредитації освітніх програм. За результатами розгляду зазначеного питання Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка успішно завершив процедуру акредитації освітньо-професійної програми “Середня освіта (Біологія)” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Вітаємо науково-педагогічний колектив кафедри біології та методики її викладання і гаранта освітньої програми – завідувача кафедри Наталію Казанішену з успішним проходженням акредитації.

Бажаємо нових наукових звершень і подальших професійних успіхів!

Пресцентр

ВНУТРІШНЯ АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ К-ПНУ

Згідно із Законом України «Про вищу освіту», якість вищої освіти є відповідністю умов провадження освітньої діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам вищої освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за наявності), потребам заінтересованих сторін і суспільства, що забезпечується шляхом здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості. Відповідно до Порядку критеріїв, системи індикаторів й основних заходів системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в К-ПНУ для успішного проходження акредитаційної перевірки Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти освітньо-професійних програм спеціальностей К-ПНУ, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти та структурні підрозділи університету розробили та реалізували: Порядок внутрішньої акредитації освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм спеціальностей К-ПНУ (затверджено вченою радою К-ПНУ 29.06.2021 р., протокол №8) та План внутрішньої акредитації освітньо-професійних програм спеціальностей К-ПНУ в 2021-2022 н. р. (затверджено вченою радою К-ПНУ 30.08.2021 р., протокол №10).

Читати далі

Освітню програму Початкова освіта першого (бакалаврського) рівня вищої освіти акредитовано

01 березня за рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти успішно акредитовано освітню програму 013 Початкова освіта першого (бакалаврського) рівня (гарант – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методик початкової освіти Наталія Гудима).

Пресцентр

Акредитація освітньої програми “Журналістика”

З 23 до 25 лютого в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка проводитимуть акредитаційну експертизу за спеціальністю 061 «Журналістика» ОП «Журналістика» з використанням технічних засобів відеозвязку.

Відкрита зустріч з експертною групою: ID  6323 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  ОП “Журналістика”

Час: 23 лютого  2022  15:00

Підключитись до конференції Zoom: https://us04web.zoom.us/j/79011298884?pwd=fmJdn1mBIudqV74Zpy3AW9khCnairW.1

Ідентифікатор конференції: 790 1129 8884

Пароль: 2022

Освітньо-професійну програму Біологія другого (магістерського) рівня вищої освіти успішно акредитовано!

28 січня 2022 р. на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти було обговорено питання акредитацій освітніх програм. За результатами розгляду зазначеного питання Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка успішно завершив процедуру акредитації освітньої програми Біологія спеціальності 091 Біологія другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Вітаємо гаранта освітньої програми, доцента кафедри біології та методики її викладання Миколу Матвєєва і науково-педагогічних працівників кафедри з успішним проходженням акредитації!

Бажаємо подальшого професійного зростання!

Пресцентр

Освітню програму Соціальна допомога зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення другого (магістерського) рівня вищої освіти успішно акредитовано!

21 грудня на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти було обговорено питання акредитації освітніх програм. За результатами розгляду зазначеного питання Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка успішно завершив процедуру акредитації освітньої програми Соціальна допомога зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Читати далі

Дистанційна акредитація освітньої програми «Початкова освіта»

З 22 до 23 грудня 2021 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка проводитимуть акредитаційну експертизу ОП«Початкова освіта»  з використанням технічних засобів відеозвязку.

Відкрита зустріч з експертною групою: ЄДЕБО 6326 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, ОП «Початкова освіта»
Час: 23.12.2021 15:00
Підключитись до конференції: https://us02web.zoom.us/j/82849477136?pwd=aE5zWkQzdnNaT2hUVXRtUFRWRzdLUT09
Ідентифікатор конференції: 828 4947 7136
Пароль: 2021

Підготовка до акредитації освітньо-професійної програми «Біологія»

 
08 вересня відбулася зустріч Геннадія Бесарабчука, керівника навчально-методичного центру забезпечення якості освіти, кандидата педагогічних наук, із колективом кафедри біології та методики її викладання природничо-економічного факультету, яку очолює Наталія Казанішена, кандидат педагогічних наук, доцент. Участь у зустрічі взяли: науково-педагогічні працівники кафедри; гарант освітньої програми «Біологія», кандидат біологічних наук, доцент Микола Матвєєв; декан факультету, кандидат економічних наук, доцент Іван Семенець.
Також на зустрічі була присутня завідувач кафедри економіки підприємства, доктор економічних наук, професор Наталія Мазур, яка є головою комісії з питань академічної доброчесності К-ПНУ. Відтак Наталія Анатоліївна розкрила основні аспекти реалізації академічної доброчесності в університеті. Крім того, під час зустрічі було обговорено низку організаційно-виробничих питань із підготовки до проведення акредитації освітньо-професійної програми «Біологія» спеціальності 091 Біологія другого (магістерського) рівня вищої освіти, зокрема питання щодо функціювання системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в університеті та реалізації заходів з оцінювання якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на основі чинних нормативних документів.
Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти

Читати далі