Позначка: термінологія

«Термінологія обраного фаху»

Перша студентська науково-практична конференція з термінології корекційної і соціальної педагогіки та психології відбулася 12 листопада 2015 року. Захід провела кафедра української мови факультету української мови та журналістики як завершальний етап роботи науково-дослідного проекту «Термінологія обраного фаху», що стартував на початку семестру. Проект зініційований зав. кафедри української філології, доктором філол. наук, професором Марчук Л. М. Виконавці – студенти ІІІ курсу факультету корекційної і соціальної педагогіки та психології під керівництвом канд. філол. наук, ст. викладача Монастирської Р. І.

Читати далі

Історики обговорили проблеми термінології та уніфікації понятійного апарату ранньомодерної історії України

Мова науки постійно підживлюється, поповнюється з арсеналу буденної мови – звичні слова отримують нове змістове навантаження. Тому в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбувся круглий стіл на тему «Ранньомодерна Україна: проблеми термінології та уніфікації понятійного апарату».

Читати далі