Активність і результативність студентської наукової роботи у 2013 році

Активність і результативність студентської наукової роботи у 2013 році

Науково-дослідна робота студентів є однією з найважливіших форм навчального процесу. Наукові лабораторії і гуртки, студентські наукові товариства і конференції, – все це дозволяє студенту розпочати повноцінну наукову роботу, знайти однодумців, з якими можна порадитися і поділитися результатами своїх досліджень.

Більшою або меншою мірою, дослідною роботою займаються всі студенти вишів. Написання рефератів, курсових, дипломних робіт не можливе без проведення якихось, нехай і найпростіших, досліджень. Але більш глибока наукова робота, займатися якою студента не зобов’язує навчальний план, охоплює лише «обраних». Студент, який займається науковою роботою, відповідає лише за себе, від нього залежать тема досліджень, терміни виконання роботи, а також, що важливо, чи буде виконана робота взагалі. Витрачаючи свій особистий час, студент розвиває такі важливі для майбутнього дослідника якості, як творче мислення, відповідальність і уміння відстоювати свою точку зору. З боку викладача необхідні увага і підтримка, без яких студент, особливо на молодших курсах, не захоче (та й просто не зможе) займатися «нудною наукою», якою здається майже будь-яка дисципліна на початкових стадіях її освоєння.

Основними формами НДРС, що виконуються у позанавчальний є:

  • предметні і проблемні гуртки;
  • навчально-наукові лабораторії;
  • участь у наукових і науково- практичних конференціях;
  • участь у конкурсах наукових робіт і олімпіадах.

Робота в наукових лабораторіях, гуртках, проблемних групах, участь у студентських наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах, круглих столах – усі ці заходи спрямовані на залучення студентів до активної наукової діяльності. Так, в університеті діє 253 студентські наукові проблемні групи та гуртки, у роботі яких беруть участь 2,5 тис. студентів.

У 2012-2013 н.р. на базі університету проведено 2 міжнародні, 6 Всеукраїнських і регіональних студентських наукових конференцій. Загалом із доповідями та повідомленнями на міжвузівських, регіональних, всеукраїнських і міжнародних конференціях виступило близько 1,5 тис. студентів.

Найпотужнішими заходами, що були включені до Плану проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2013 році, затвердженого Міністерством освіти і науки, стали: Міжнародні конференції «Актуальні питання сучасної економіки», «Здоров’я дитини – основа майбутнього життя людини», «Фізика. Нові технології навчання» «Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий та методологічний аспекти», Х Міжнародний інтеграційний семінар для студентів, магістрантів та аспірантів «Школа Відкритого Розуму»,   а також традиційна науково-практична конференція студентів і магістрантів університету. Цього року в роботі 15 секцій і 77 підсекцій взяли участь більше 1200 студентів і магістрантів.  Результатом їхньої роботи став збірник наукових праць (випуск 6). Загалом протягом 2012-2013 н.р. було опубліковано близько 200 студентських тез та статей.

З 2004 року в університеті активно діє Студентське наукове товариство. З вересня 2013 року його очолює студентка історичного факультету Діана Яблонська. Основною метою діяльності СНТ є всебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів університету, співпраця з органами студентського самоврядування ВНЗ України, громадськими організаціями (Всеукраїнською студентською радою, Фондом В. Пінчука «Завтра.UA» тощо).

У 2012-2013 н.р. СНТ було проведено близько двох десятків наукових заходів, серед яких міжнародні, всеукраїнські, регіональні, університетські науково-практичні конференції, семінари, круглі столи. Зокрема, члени СНТ брали активну участь у таких заходах: науково-практична конференція “Вища освіта на Поділлі”; Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді «Дотик природи»; IX Міжнародна конференція студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології», (студентка IV курсу спеціальності «Біологія» природничого факультету Альона Меліксетян виборола третє місце); науково-практична конференція «Події Української революції XVII ст.: оцінки та інтерпретації (до 365-ї річниці від початку)»; семінар із лектором Німецької академічної служби обміну (DAAD) Карлою Брунер; мовні курси в Німеччині (Ольга Шуткевич, студентка V курсу іноземної філології отримала літню стипендію у Німецькій академічній службі обмінів DAAD; Міжнародна літня мовна школа TESOL-Ukraine; круглий стіл, присвячений Дню слов’янської писемності; круглий стіл «Поділля та Кам’янець-Подільський в добу національно-визвольних змагань українського народу під проводом Богдана Хмельницького у середині XVII ст.»; «Шевченківські читання»; І Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців» (студентка 3 курсу факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології І.Л. Луцик нагороджена дипломом І ступеня); зустріч-презентація з відомим американським україністом професором Торонтського університету Павлом-Робертом Магочієм тощо.

У 2012-2013 н.р. 33 студенти університету (5 – факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології, 5 – природничий факультет, 5 – факультет іноземної філології, 4 – історичний факультет, 4 – педагогічний факультет, 3 – факультет української філології і журналістики, 3 – економічний факультет, 2 – фізико-математичний факультет, 2 – факультет фізичної культури,) взяли участь у другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, троє зайняли призові місця (Спектор Юлія, факультет іноземної філології; Сидорчук Анна, факультет української філології та журналістики; Борціх Андрій, факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології).

На Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2012-2013 н.р. було направлено 15 робіт. У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт перемогу серед 120 учасників здобули 2 студентів факультету української філології (Марина Зубик, Лілія Стопнюк).

Наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1076 від 05.10.2012 р. і № 46 від 23.01.2013 р. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка був призначений базовим вишем для проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку «Українська мова, література (в т.ч., методика їх викладання)» і Всеукраїнської олімпіади з напрямку «Російська мова та література».

Протягом 2013 року 1 особа отримує стипендію Президента України як переможець І та ІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка; 1 особа – стипендію Президента України як переможець ХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика; 2 особи – стипендії Кабінету Міністрів України; 3 студентів отримали ректорську премію за перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та Всеукраїнській олімпіаді.

Отже, науково-дослідна робота студентів є важливим фактором при підготовці молодого фахівця і вченого. Виграють усі: сам студент набуває навички, які знадобляться йому протягом усього життя, в яких би галузях він не працював: самостійність суджень, уміння концентруватися, постійно збагачувати власний запас знань, володіти багатостороннім поглядом на проблеми, просто вміти цілеспрямовано і вдумливо працювати. Суспільство отримує гідного громадянина, який, володіючи перерахованими вище якостями, зможе ефективно вирішувати завдання, поставлені перед ним.

Кожен викладач повинен приділяти науково-дослідній роботі студентів не менше уваги, ніж аудиторним заняттям, незважаючи на те, що це забирає багато часу і сил. Тому що найбільша нагорода для нього – це дійсно освічена, всесторонньо розвинена і вдячна людина, яка завжди буде пам’ятати уроки, отримані під час навчання в університеті.

 

І.М. Конет, проректор з наукової роботи

В.С. Кшевецький, керівник відділу наукової роботи і міжнародних зв’язків