Успішно крокуємо вперед

18-19 березня 2020 року на базі кафедри теорії та методик початкової освіти Університету Огієнка відбулася ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні проблеми й інноваційні технології навчання». І вже сьогодні з приємністю повідомляємо, що за результатами конференції опубліковано збірник наукових праць «Сучасні технології початкової освіти: реалії та перспективи», в якому вміщено 50 статей.

Читати далі

Наукові здобутки викладачів К-ПНУ імені Івана Огієнка

Відповідно до абзацу другого пункту 36 Розділу V Порядку конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17 липня 2019 року № 100, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2019 року № 902/33873, згідно з рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 18 березня 2020 року (протокол № 2/1-19) «Про підсумки І етапу конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2019-2020 роках (7 клас)» гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» надано 24 підручникам для 7 класу закладів загальної середньої освіти, з-поміж яких і підручник з історії України, авторами якого є викладачі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Валерій Степанков, завідувач кафедри всесвітньої історії, професор, та Валерій Смолій, професор кафедри всесвітньої історії.
Пишаємося нашими колегами! Бажаємо успіхів та нових здобутків на освітянській ниві!

Пресцентр університету

 

Університет на дистанційному

Сьогодні своїм цінним досвідом ділиться:

Наталія Мазур, доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємства:

«Час, який ми зараз переживаємо, є досить складним (в емоційному, психологічному та фізіологічному сенсі), але водночас і сприятливим для нашого переусвідомлення: як живемо й працюємо. Для наших здобувачів вищої освіти магістерського рівня передбачено вивчення курс «Управління змінами». Саме зараз це є чи не найактуальніше питання: як налагодити роботу в колективі в умовах змін, як налаштувати себе для спілкування з колегами та студентами?

Читати далі

Нові обмежувальні заходи

З 6 квітня 2020 року на території України впроваджено більш жорсткі обмежувальні заходи для попередження розповсюдження коронавірусної хвороби. Згідно з новою редакцією постанови Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»  до кінця карантину діятиме заборона на:

Читати далі

Олександра Стара: історія успіху

Олександра Стара – студентка факультету української філології та журналістики й водночас наша Erasmus Alumni. Нагадаємо, що її місцем навчання був Католицький Університет у місті Ружомберок (Республіка Словаччина). Там Саша навчалася, подорожувала, набувала нового досвіду впродовж чотирьох місяців. «Еразмус+ – це не просто зміна середовища, це насправді зміни зсередини,» так коментує Олександра свою участь у програмі.

Читати далі

Розміщено програми для вступу на основі ОКР «молодший спеціаліст»

До уваги вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»!

На сайті приймальної комісії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка розміщено програми фахових вступних випробувань для підготовки до вступу .

Нагадуємо, що для вступу вам також необхідно подавати сертифікат ЗНО (програми ЗНО 2020).

Бажаємо успіху й чекаємо в стінах університету!

Приймальна комісія

Університет на дистанційному

#Universĭtas на дистанційному

Сьогодні своїм цінним досвідом ділиться:

Тетяна Калинюк, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри німецької мови:

«Умови сьогодення ставлять перед учасниками освітнього процесу нові виклики, які зумовлені зміною способів спілкування, пошуку та опрацювання інформації, вивчення та використання іноземних мов. Реагувати на ці зміни й не відставати від них – це виклик, який стоїть перед школами та закладами вищої освіти в усьому світі. Дигіталізація освітнього процесу – інтерактивна взаємодія студентів і викладачів, можливість для саморозвитку і самоосвіти.

Читати далі

Конкурс есе від APREI про COVID-19

Українська Асоціація викладачів та дослідників Європейської Інтеграції запрошує студентів узяти участь у конкурсі есе: «ЯК КОРОНАВІРУС ВПЛИНЕ НА ЄВРОПЕЙСЬКУ ІНТЕГРАЦІЮ ТА СОЛІДАРНІСТЬ: ВИПРОБУВАННЯ КРИЗОЮ, ШАНСИ НА ОНОВЛЕННЯ»

«Уже сьогодні ми усвідомлюємо, що світ ніколи не буде таким, як раніше, з огляду на масштабність наслідків спалаху коронавірусу. Водночас відомо, що пандемії, як і інші глобальні виклики, часто слугували новим потужним імпульсом для розвитку людства. Чи можна спрогнозувати, які зміни в житті сучасної людини може спричинити COVID-19? Для наукового світу цей досвід може стати корисним, адже може тимчасово покращитися екологічна ситуація, можуть з’явитися нові підходи щодо забезпечення національної безпеки чи протидії інформаційній агресії, виникнути альтернативні форми навчання чи працевлаштування тощо», – пише редактор Євродайджест.

Читати далі

Що студентам потрібно знати про плагіат?

Інформатизація суспільства, стрімкий розвиток технологій і вільний доступ до результатів інтелектуальної власності полегшують процес використання та розповсюдження інформації. Водночас актуальними стають випадки недобросовісного запозичення, присвоєння і використання чужих ідей, думок, що, на жаль, є особливо розповсюдженими в студентських наукових роботах.

Що таке плагіат?

Плагіат – це привласнення авторства на чужий твір науки, літератури, мистецтва або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора (цитуємо за: Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. С. 977).

Читати далі