Звітна наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів університету за підсумками НДР у 2019 році

Звітна наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів університету за підсумками НДР у 2019 році

За підсумками науково-дослідної роботи  викладачів, докторантів і аспірантів університету в 2019 році 3-4 березня 2020 році відбулася звітна наукова конференція.

3 березня конференція проводилася в режимі секційних та підсекційних засідань у навчальних корпусах університету. Працювали 10 секцій: економічних дисциплін, історії, корекційної та соціальної педагогіки і психології, української філології та журналістики, іноземної філології, фізико-математичних наук, природничих наук, педагогіки та методики дошкільної і початкової освіти, мистецьких дисциплін, фізичного виховання, спорту і здоров’я людини.

4 березня проведено пленарні засідання з метою підведення підсумків роботи секційних та підсекційних засідань, а також проаналізовано подальші перспективи підвищення ефективності науково-дослідної роботи факультетах та прийнято рекомендації щодо їх активізації на кафедрах університету.

І.М. Конет, проректор з наукової роботи,

О.В. Віннічук, керівник відділу наукової роботи