Інформаційно-аналітична практика студентів-політологів у Центрі соціологічних досліджень

Інформаційно-аналітична практика студентів-політологів у Центрі соціологічних досліджень

Практика – час нових знань, можливостей та вдосконалення навичок. Це важливий та необхідний етап підготовки професійних вмінь здобувачів вищої освіти. Зважаючи на особливості навчання в умовах карантину в червні 2020 року, студенти спеціальності «Політологія» (група Р1-В17) проходили інформаційно-аналітичну практику дистанційно.

Практика складалася з кількох етапів, основними серед яких були: ознайомлення з діяльністю Центру соціологічних досліджень, оволодіння навичками правильного та грамотного формування анкет; ознайомлення з програмою OSA (система для оброблення різних типів опитування) та її практичним застосуванням під час роботи з масивом, безпосереднє опитування та аналіз отриманих результатів. Кожен студент вільно обирав напрям свого дослідження та намагався застосувати до нього творчий підхід. Обрана тема роботи мала окремі питання, відповіді на які потрібно обґрунтувати. В умовах дистанційного навчання студенти групи Р1-В17 активно використовували різні новітні технології проведення соціологічного опитування (інтернет, соціальні мережі, відеозв’язок тощо), що дало можливість більш поглиблено опанувати комп’ютерні технології. Керуючись настановами та порадами керівника Центру соціологічних досліджень та куратора з інформаційно-аналітичної практики Юрія Маркітантова, студенти впоралися з поставленими завданнями та досягнули гарних результатів, адже намагалися продемонструвати свої найкращі вміння та навчилися застосовувати теоретичні знання та практиці.

Студенти групи Р1-В17 історичного факультету