Британська Рада та МОН України про програму «САМ»

Британська Рада та МОН України про програму «САМ»

У середу 29 липня о 15:00 відбулася онлайн-зустріч з представниками Міністерства освіти та науки України щодо проведення академічних мобільностей між університетами у межах «САМ Україна». Програма є одним із компонентів ЄС «Дім Європи» та реалізовутиметься Британською Радою разом із Міністерством освіти та науки України впродовж 2020-2022 років.

Програма «САМ Україна» покликана сприяти міжрегіональній академічній співпраці між закладами вищої освіти та культурному діалогу між молоддю через короткотермінову академічну мобільність у межах України. Ідейники програми прагнуть, щоби така академічна мобільність офіційно визнавалась як частина студентської програми навчання.

Цьогоріч до першого раунду програми у 2020-2021 роках увійшло чотирнадцять університетів України, які реалізовуватимуть сім взаємообмінів у межах навчання. Наш університет прийматиме студентство Київського університету імені Бориса Грінченка, натомість студентство Університету Огієнка впродовж двох місяців навчатиметься в Університеті Грінченка.

Модерував зустріч Олександр Кириленко, відповідальний за освітні програми у Британській Раді. Представниками від МОН України виступили Любов Щітка, керівник експертної групи з міжнародних питань Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції, та Ірина Ісаєва, начальник відділу середньострокового прогнозування та поточного планування фінансів закладів фахової передвищої освіти. До зустрічі долучилися усі університети першого раунду програми. Обговорили деталі реалізації програми: особливості фінансування й оподаткування коштів ЄС, виклики Covid-19 та шляхи їх вирішення, документування програми університетом, підписання угоди із Британською Радою тощо.

Принагідно нагадаємо про те, що на початку липня Сергій Копилов, ректор університету, підписав міжінституційну угоду із Віктором Огнев’юком, ректором Київського університету імені Бориса Грінченка. Також десять студентів освітньої програми 016 Спеціальна освіта заповнили свої Угоди про навчання у межах програми «САМ Україна». Усі вищезазначені документи надіслано до Британської Ради. Нині університет на етапі підписання угоди із Британською Радою.

Формат внутрішньої академічної мобільності дає студентам та їх альма-матер можливість дослідити ще на одну грань більше та, звичайно, вирости на освітньому та професійному рівнях.

Відділ міжнародних зв’язків