Впровадження інноваційних технологій навчання з іноземних мов

Впровадження інноваційних технологій навчання з іноземних мов

З метою оптимізації освітнього процесу та вдосконалення якості підготовки здобувачів вищої освіти до складання ЄВІ з іноземних мов для вступу на навчання з метою здобуття освітнього ступеня магістра викладачі кафедри іноземних мов розробили та впровадили багаторівневі тести для визначення поточного рівня володіння першокурсниками іноземною мовою.

Аналіз результатів вхідного тестування дасть змогу окреслити основні напрями діяльності кафедри для вирішення поставлених завдань, оскільки іноземна мова є одним з основних механізмів реалізації інтеграційних процесів, мобільності студентів, науковців і фахівців. Багаторічний досвід демонструє, що рівень студентів-першокурсників не відповідає задекларованому як вихідний рівень випускників середньої загальноосвітньої школи. Діяльність викладачів кафедри іноземних мов спрямована на розроблення нових підходів до викладання іноземної мови для студентів непрофільних факультетів і провадження інноваційних технологій навчання, сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій, впровадження особистісно-орієнтованого та компетентнісного підходу, забезпечення безперервного самостійного професійного розвитку здобувачів вищої освіти впродовж життя.

Кафедра іноземних мов