Студентам про академічну доброчесність

Студентам про академічну доброчесність

9 травня студенти першого курсу історичного факультету (IstP1-B22, IstP2-B22, Ist1-B22, IstA1-B22 та P1-B22) взяли участь у панельному обговоренні на тему «Це не(добро)чесно: що повинен знати першокурсник про академічну доброчесність».

Зі вступним словом виступила Діана Яблонська, доктор філософії в галузі історії, асистент кафедри всесвітньої історії, керівник відділу моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Спікер заходу-Зореслава Шевчук, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови, методист вищої категорії навчального відділу, член комісії з питань академічної доброчесності К-ПНУ.

На зустрічі Зореслава Сергіївна розповіла про основні принципи академічної доброчесності, озвучила рекомендації щодо правильного цитування джерел. Також обговорили види плагіату та інші форми академічної недоброчесності, які можуть негативно вплинути на успішність здобувачів вищої освіти.

Захід був дуже інформативним та корисним для першокурсників.

На кафедрі музичного мистецтва К-ПНУ теж систематично проводять зустрічі із популяризації принципів академічної доброчесності серед студентської спільноти. Зокрема, відбувся виховний захід «Академічна доброчесність – орієнтир твоєї успішності» для студентів групи ММ1-В21 спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво).

Організатор – Жанна Карташова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного мистецтва.

Чесність у навчанні – важка, але необхідна умова формування успішного, конкурентостроможного та затребуваного на ринку праці фахівця.

Олена Вонсович,
студентка 1 курсу історичного факультету

Кафедра музичного мистецтва