Категорія: Академічна доброчесність

Академічна доброчесність у ЗВО: від теорії до практики

Запрошуємо всіх охочих дізнатися більше про академічну доброчесність!

ПРОГРАМА відкритої зустрічі «Академічна доброчесність у ЗВО:  від теорії до практики» (до Міжнародного дня академічної доброчесності)

 1. Вступне слово. Вітання учасників заходу.
  Світлана Миронова, проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор
 2. Презентація «Імплементація принципів академічної доброчесності в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка».
  Наталія Мазур, голова комісії з питань академічної доброчесності, доктор економічних наук, професор
 3. Доповідь «Академічна доброчесність: нові виклики та орієнтири в сучасному освітньому просторі».
  Зореслава Шевчук, методист вищої категорії навчального відділу, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови
 4. Інтерактив «Формуємо культуру академічної доброчесності разом!».
  Юлія Штефанко, голова профкому студентів, аспірантів та докторантів університету

 

Опитування учасників освітнього процесу щодо дотримання академічної доброчесності в К-ПНУ

Із 23 до 30 червня 2021 року відповідно до Плану заходів з оцінювання якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на ІІ семестр 2020-2021 н.р. навчально-методичний центр забезпечення якості вищої освіти спільно з комісією з питань академічної доброчесності К-ПНУ проводить опитування здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників щодо дотримання академічної доброчесності в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка шляхом анкетування:

Навчально-методичний центр
забезпечення якості вищої освіти

УЧАСТЬ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В ОНЛАЙН-ЗАХОДІ ЩОДО ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В К-ПНУ

19 травня 2021 р. представники навчально-методичного центру забезпечення якості освіти університету (Геннадій Бесарабчук, керівник центру; Інна Трач, провідний фахівець центру) взяли участь онлайновому воркшопі «Академічна доброчесність в освітньо-наукових вимірах сьогодення».

Спікерами зустрічі були: Наталія Мазур, доктор економічних наук, професор, голова комісії з питань академічної доброчесності з темою доповіді:

«Розбудова системи академічної доброчесності в університеті»; кандидат географічних наук, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених К-ПНУ,  заступник голови комісії з питань академічної доброчесності Владислав Гарбар з темою доповіді: «Шляхи і методи запобігання плагіату в наукових роботах здобувачів вищої освіти»; Зореслава Шевчук, методист вищої категорії навчального відділу, кандидат філологічних наук з темою доповіді: «Це недоброчесно: що повинен знати студент про академічну доброчесність?» та магістрант першого курсу історичного факультету Максим Сльозкін з темою доповіді: «Академічна недоброчесність: як із нею боротися».

На зустрічі були присутні педагогічні, науково-педагогічні та інші працівники й здобувачі вищої освіти, серед яких також були молоді науково-педагогічні працівники – учасники проєкту «Школа професійного розвитку викладачів К-ПНУ» (Оксана Тютюнник, Іванна Пукас), які мали можливість долучитися до обговорення актуальних питань університетської політики щодо дотримання академічної доброчесності, під час якого, зокрема, було акцентовано увагу на нових підходах до навчання, викладання та практики формування в учасників освітнього процесу ключових етичних цінностей в освітньому процесі й науковій діяльності вишу.

Навчально-методичний центр
забезпечення якості освіти

Чергове засідання комісії з питань академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

08 квітня відбулося чергове засідання комісії з питань академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Згідно з порядком денним голова комісії, завідувач кафедри економіки підприємства, доктор економічних наук, професор Наталія Мазур подала на обговорення план роботи комісії, в якому запропонувала поетапні заходи щодо імплементації питання академічної доброчесності в освітньому і науковому процесі університету, зокрема: удосконалення нормативно-правової бази, здійснення моніторингу перевірки дипломних робіт (проєктів) здобувачів вищої освіти освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» на наявність текстових запозичень, організація та проведення заходів з питань академічної доброчесності, аналіз специфіки функціонування інституційного репозитарію університету тощо.

Читати далі

Науково-педагогічні працівники К-ПНУ пройшли підвищення кваліфікації з академічної доброчесності

Із 22 до 26 березня завідувач кафедри економіки підприємства, доктор економічних наук, професор, голова комісії з питань академічної доброчесності К-ПНУ Наталія Мазур та методист вищої категорії навчального відділу, старший викладач кафедри української мови Зореслава Шевчук проходили підвищення кваліфікації в Сумському державному університеті за програмою «Розбудова системи забезпечення академічної доброчесності у закладі освіти». Онлайн-навчання було спрямоване на формування особистих навичок здійснення освітньо-наукової діяльності із застосуванням принципів академічної доброчесності, етики академічних взаємовідносин, активної позиції щодо участі у формуванні системи забезпечення якості та протидії проявам академічної недоброчесності.

Читати далі

Відбулося засідання Комісії з питань академічної доброчесності в новому складі

05 березня  2021 року відбулося засідання Комісії з питань академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у новому складі. Одним із питань порядку денного було обрання зі складу комісії голови, заступника голови і секретаря.
За результатами відкритого голосування  головою комісії обрали Мазур Наталію Анатоліївну, завідувача кафедри економіки підприємства, доктора економічних наук, професора; заступником голови – Зданюка Вадима Володимировича, кандидат педагогічних наук; секретарем – Пилипів Наталію Володимирівну, студентку 4 курсу педагогічного факультету.

Читати далі

К-ПНУ долучився до проведення загальноміського вебінару «Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення в освітньо-науковому просторі»

Останніми роками увага української наукової та освітньої спільноти все більше звернена до питань академічної доброчесності та впровадження міжнародних академічних стандартів. Ця проблема знайшла відгук не лише з-поміж науково-педагогічних працівників, а й серед здобувачів вищої освіти. Досі малознайоме суспільству поняття за два останніх роки стало популярною темою наукових дискусій.

Читати далі

Результати опитування щодо дотримання академічної доброчесності в університеті

З 04 до 15 січня 2021 року відповідно до Плану заходів з оцінювання якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на І семестр 2020-2021 н.р. навчально-методичний центр забезпечення якості вищої освіти спільно з комісією з питань академічної доброчесності К-ПНУ проводив опитування здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників щодо дотримання академічної доброчесності в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка шляхом анкетування («Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка», «Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка» ).

Читати далі

Тиждень академічної доброчесності на факультеті корекційної та соціальної педагогіки і психології

З 23 по 27 листопада на факультеті корекційної та соціальної педагогіки і психології члени комісії з питань академічної доброчесності К-ПНУ (доцент Оксана Логвіна, голова студентської ради Вікторія Сінкевич), організували «Тиждень академічної доброчесності на К-СПП», який, з огляду на карантинні обмеження, провели онлайн. Мета заходу – популяризація принципів академічної доброчесності, підвищення рівня академічної культури, стимулювання до створення власних ідей в академічній спільноті та інформування про принципи академічної доброчесності в нашому університеті.

Читати далі

Відбулось чергове засідання комісії з питань академічної доброчесності

18 листопада 2020 року відбулось чергове засідання комісії з питань академічної доброчесності, під час якого було підбито підсумки про проведені заходи з популяризації академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу університету впродовж вересня-листопада поточного року. Голова комісії, професор Наталія Мазур повідомила про відкриті бесіди, які проводили члени комісії та науково-педагогічні працівники кафедр зі студентами ОС «бакалавр» і «магістр». Крім того, студентам було продемонстровано презентацію «Академічна доброчесність в інституційній практиці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка» і відеоролик «Будь доброчесним. Навчайся гідно та відповідально», який підготували студенти педагогічного факультету.

Читати далі