Досліджуємо літературу рідного краю: змістовна розмова про патріарха української байки Микиту Годованця зі студентами Коледжу економіки, права та інформаційних технологій

Досліджуємо літературу рідного краю: змістовна розмова про патріарха української байки Микиту Годованця зі студентами Коледжу економіки, права та інформаційних технологій

06 листопада кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри історії української літератури та компаративістики Любов Расевич і здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти навчально-наукового інституту української філології та журналістики спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) Тетяна Мельничук і Діана Цегельник завітали з гостьовою лекцією до ВСП «Коледж економіки, права та інформаційних технологій» ПЗВО «Кам’янець-Подільський податковий інститут».

Кам’янець-Подільський називають столицею української байки. Саме тому в межах вивчення літератури рідного краю зі студентами першого курсу коледжу мали змістовну розмову про патріарха української байки, який жив, працював і творив на Поділлі – Микиту Годованця. Загалом простежили життєвий і творчий шлях Микити Павловича та розкрили його особистість через спогади про взаємини з Павлом Губенком (майбутнім Остапом Вишнею), сучасною українською письменницею Галиною Тарасюк, а також праці українського поета й заслуженого журналіста України Василя Василашка й інших людей, які були знайомі із митцем, працювали з ним, досліджували творчість байкаря.

Наприкінці лекції провели вікторину, завдяки якій ще раз наголосили на основних життєвих віхах Микити Годованця та особливостях його байкарського ідіостилю, а ще неабияк активізували студентів Податкового коледжу, заразом перевіривши їхню уважність під час заняття. Усе минуло на відмінно!

У межах лекції розповіли й про Університет Огієнка, діяльність ННІ української філології та журналістики, студентське життя тощо.

Окрім того, вагомим результатом цієї зустрічі стало підписання договору про наукове консультування між кафедрою історії української літератури та компаративістики К-ПНУ і Коледжем економіки, права та інформаційних технологій.

Отже, зустріч виявилась, як і передбачалось, надзвичайно цікавою, продуктивною, багатогранною та взаємно корисною. Додамо, що студенти-магістранти якраз тепер проходять виробничу переддипломну практику в 10-их і 11-их класах шкіл, тому це була ще й чудова можливість отримати реальний досвід викладання в коледжі.

Сподіваємось на подальшу співпрацю!

Кафедра історії української літератури та компаративістики