«Навчання української мови в Новій українській школі: зміст і технологічні аспекти»: гостьова лекція професора Олени Горошкіної

«Навчання української мови в Новій українській школі: зміст і технологічні аспекти»: гостьова лекція професора Олени Горошкіної

06 листопада студенти навчально-наукового інституту української філології та журналістики активно долучилися до гостьової онлайнової лекції, приуроченої Дню української писемності та мови. Разом із запрошеною гостею, завідувачем відділу навчання української мови і літератури Інституту педагогіки НАПН України, доктором педагогічних наук, професоркою Оленою Горошкіною розглянули тему «Навчання української мови в Новій українській школі: зміст і технологічні аспекти».

Для майбутніх вчителів-словесників важливо контролювати процеси змін у структурі навчання школярів української мови. Олена Миколаївна доступно розповіла про впроваджені ідеї модельної навчальної програми «Українська мова. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти, яку розробила з колегою Ніною Голуб, продемонструвала розроблені підручники та робочі зошити.

Також авторка виокремила принципи змінності програми, акцентуючи увагу на компетентнісному підході до навчання української мови в закладах середньої освіти та важливості вивчення української мови і формування національного свідомого суспільства.

Авторка зауважує: «Навчання – це праця. Дитині треба працювати над розвитком своїх знань та умінь. В опануванні української мови вчитель має забезпечити інтелектуальний розвиток учня, формування здатності ідентифікувати себе як свідомого представника нації, почуття відповідальності за власний мовленнєвий вчинок, уміння адекватно реагувати на суспільні запити й виклики; прагнення до самовдосконалення, саморозвитку й самоосвіти, показником чого є сформованість предметної і ключових компетентностей».

Студенти захопливо слухали відповіді на запитання: Який вчитель є «компетентним?»; Як змотивувати учнів?; Як формувати в учнів національну свідомість?; За якими принципами, етапами та методами будувати урок? тощо.

Олена Миколаївна автор і співавтор 250 наукових праць, співавтор десяти шкільних підручників з української мови, підручників для закладів вищої освіти з методики навчання української мови, української мови за професійним спрямуванням, сучасної української літературної мови, а також 20 посібників для учнів і студентів з грифом МОН. Її праці актуальні та важливі, тож студенти мали змогу ознайомитися з розробленими проблемами та питаннями щодо навчання в НУШ.

Щиро дякуємо за продуктивну зустріч! Бажаємо Олені Миколаївні успіхів у створенні нових ідей та якнайшвидшої зустрічі в стінах Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка!

Ангеліна Гринчук,
студентка навчально-наукового інституту
української філології та журналістики, групи Ua1-B22