Вийшов друком черговий збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки

Вийшов друком черговий збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки

Вийшов друком черговий збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки.

У 40 томі видання вміщено матеріали науковців з Києва, Черкас, Полтави, Івано – Франківська, Хмельницького, Кам’янця – Подільського, Умані.  Авторами є науково – педагогічні працівники ЗВО та наукові співробітники 2 наукових установ – Інституту української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАН України та Інституту стратегічних досліджень.

Тематика наукових студій є традиційною: проблеми методології історії, історіографії та джерелознавства, всесвітньої історії, історії України. Також подано рецензії.

Збірник індексується науковометричними базами Index Copernicus, OUGI, Google Scholar; його включено до категорії «Б» переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за напрямом «Історичні науки».

Усі електронні версії статей збірника оприлюднені на офіційній сторінці видання.

Вітаємо редколегію з черговим успішним виданням!

Пресцентр