Питання академічного плагіату: нормативний та практичний аспекти (зустріч академічної спільноти К-ПНУ з адвокатом Іваном Бойченюком)

Питання академічного плагіату: нормативний та практичний аспекти (зустріч академічної спільноти К-ПНУ з адвокатом Іваном Бойченюком)

27 листопада в Кам’янець-Подільському національному національному університету імені Івана Огієнка відбулася зустріч науково-педагогічних працівників, магістрантів і докторів філософії із доцентом ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктором філософії у галузі права, заслуженим юристом України, адвокатом Іваном Бойченюком. Тема обговорення «Питання академічного плагіату: нормативний та практичний аспекти».У своєму виступі Іван Васильович окреслив поняття плагіату та академічного плагіату, закцентував увагу на дискусіях, що виникають щодо змісту цих термінів, зазначив на можливості зворотної дії закону в часі. Цікавими були презентовані ситуативні кейси з практики щодо юридичних аспектів врегулювання академічного плагіату в наукових роботах.

Відзначимо, що Іван Васильович має досвід представництва науковців у НАЗЯВО та судах, тому основну увагу на зустрічі було зосереджено саме на практичних аспектах академічного плагіату та відповідальності за нього.

Колеги мали змогу отримати фахові відповіді на питання, які їх цікавили.