Олександр Комарніцький – експерт Національного агентства забезпечення якості вищої освіти України

Олександр Комарніцький – експерт Національного агентства забезпечення якості вищої освіти України

Доктора історичних наук, професора, професора кафедри історії України, заступника декана історичного факультету з наукової роботи та міжнародних зв’язків Олександра Комарніцького включено до реєстру експертів з акредитації освітніх програм зі спеціальності 032 Історія та археологія (протокол №2 (52), додаток 3).

Перед цим вирішальним етапом Олександр Борисович пройшов попередній відбір, навчання на курсах «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг» і «Як написати якісний звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми», а також онлайновий тренінг із підготовки експертів.

Зазначимо, що професор є гарантом освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня зі спеціальності 032 Історія та археологія, а з березня 2019 р. –  членом науково-методичної комісії (підкомісія 032 Історія та археологія) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Бажаємо Олександру Борисовичу натхнення й успіхів у професійній діяльності!

Кафедра історії України