VІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин”

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин”

23 квітня 2016 року на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбулася VІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин”, організаторами якої виступили:  Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра соціальної  педагогіки Інституту педагогіки Жешівського університету (м. Жешів, Республіка Польща), Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові (м. Ченстохова, Республіка Польща), кафедра психології Брестського державного університету імені О.С.Пушкіна (м. Брест, Республіка Білорусь), Педагогічний факультет Католицького університету (м. Ружомберок, Словаччина), Навчальний Комплекс у Копитовій Підкарпацького воєводства (м. Копитова, Республіка Польща). Форма участі – дистанційна.

 Тематичні напрямки роботи конференції:

 1.  Психологічні підвалини атрибутивних ознак особистості: функції, розвиток, здійснення.
 2. Особливості психологічної реабілітації та психокорекції особистості.
 3. Психологія національної самосвідомості.
 4. Експериментальні дослідження в психології особистості.
 5. Проблеми міжособистісних взаємин у навчально-виховному процесі.
 6. Особливості збереження психічного здоров’я особистості.
 7. Психологія міжособистісних взаємин у сфері професійної діяльності.
 8. Психологічні механізми становлення цінностей особистості.
 9. Актуальні проблеми соціалізації особистості.
 10. Психологія людини в екстремальних ситуаціях.
 11. 11.Духовний світ особистості.
 12. Актуальні проблеми спеціальної психології.

За результатами проведення конференції вийшли друком матеріали конференції: Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин:  матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  (23 квітня 2015 р., м. Кам’янець-Подільський) / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2016.  –  248 с.

 • Укр., рос., польс., англ. (14,4 ум.друк.арк.).

Учасники VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин” відзначили чітку роботу організаційного комітету, висловили особливу подяку на адресу керівництва Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка й Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та прийняли резолюцію щодо необхідності продовження щорічного проведення науково-практичної конференції з обраної тематики з метою обміну інформацією про дослідження, апробацією результатів теоретико-експериментальних пошуків, а також визначення наукових орієнтирів на перспективу.

Кафедра загальної та практичної психології