Результати опитування щодо дотримання академічної доброчесності в університеті

Результати опитування щодо дотримання академічної доброчесності в університеті

Поділитися!

З 26 травня до 15 червня 2020 року навчально-методичним центром забезпечення якості вищої освіти, зокрема навчальним відділом, було ініційовано проведення моніторингу щодо дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу в університеті шляхом проведення анонімного опитування за допомогою анкет «Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка»  і «Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка».

Запропоновані питання мали репрезентативний характер і були спрямовані на з’ясування обізнаності респондентів із академічною доброчесністю, формами її порушень, заходами, які передбачені для викладачів і студентів у разі вчинення неетичних практик в університеті, а також на отримання пропозицій задля підвищення рівня академічної доброчесності та академічної культури в освітньому середовищі вишу. Кількість охочих, які взяли участь в опитуванні, становить 503 особи (364 здобувачі вищої освіти та 139 науково-педагогічних працівників). Результати засвідчили, що 58,2% здобувачів вищої освіти і 95,7% науково-педагогічних працівників відоме поняття академічної доброчесності.

Актуальним залишається питання про використання в університеті програмного забезпечення (онлайн-сервіс «Unichek») для виявлення академічного плагіату в курсових/дипломних роботах (проєктах) здобувачів вищої освіти і наукових, навчально-методичних працях науково-педагогічних працівників. 71,1% здобувачів вищої освіти і 89,2% науково-педагогічних працівників ознайомлені з процедурою перевірки зазначених видів праць.

Майже половині респондентів серед здобувачів вищої освіти (45,2%) та більшій частині науково-педагогічних працівників (69,1%) відомо про наслідки порушень академічної доброчесності, передбачені для них в університеті.

Варто виокремити питання про доцільність проведення дискусій, тренінгів, майстер-класів та інших заходів для популяризації академічної доброчесності з-поміж учасників освітнього процесу, адже вказані відповіді опитуваних (60,5% здобувачів вищої освіти і 66,2% науково-педагогічних працівників) засвідчують, що такі заходи є доречними.

Серед пропозицій здобувачів вищої освіти щодо підвищення рівня академічної доброчесності варто виокремити такі: більше проводити заходів задля популяризації питання академічної доброчесності, уникати конфлікту інтересів між викладачами і студентами, забезпечити безперервний зворотний зв’язок зі студентами для вирішення конфліктних ситуацій, запровадити більш сувору систему покарань для студентів і викладачів за порушення академічної доброчесності, пропонувати студентам посильні та творчі завдання, зацікавлювати їх до виконання таких завдань самостійно та ін. Відповіді науково-педагогічних працівників були спрямовані на систематичний розгляд питання академічної доброчесності на засіданнях кафедр та вчених рад факультетів, проведення моніторингу з дотримання академічної доброчесності на факультетах, налагодження системи інформування викладачів про новації з цього питання, посилення контролю за виконанням та перевіркою курсових/дипломних робіт (проєктів) здобувачів вищої освіти тощо.

Крім того, результати опитування (зокрема, пофакультетно, відповідно до кожної освітньої програми) було заслухано на засіданні комісії з питань академічної доброчесності (протокол №4 від 26 червня 2020 р.) й ухвалено рішення про їхнє подальше обговорення на засіданнях кафедр, вчених рад факультетів. Представлена інформація обов’язково буде врахована під час визначення пріоритетних завдань для підвищення академічної доброчесності серед усіх учасників освітнього процесу в університеті в новому навчальному році.

Щира подяка всім викладачам і студентам, які виявили бажання взяти участь в опитуванні. Отримані результати надзвичайно важливі для оцінювання рівня академічної доброчесності в університеті, оскільки лише спільними зусиллями ми зможемо покращити якість освітнього процесу, сформувати академічне середовище, у якому панують рівність і партнерство, чесність, справедливість й прозорість.

Із результатами опитування можна ознайомитися на офіційному вебсайті університету (сторінка «Академічна доброчесність», рубрика «Опитування»).

Зореслава Шевчук,  кандидат філологічних наук,

методист вищої категорії навчального відділу