Позначка: опитування

Результати опитування щодо дотримання академічної доброчесності в університеті

З 26 травня до 15 червня 2020 року навчально-методичним центром забезпечення якості вищої освіти, зокрема навчальним відділом, було ініційовано проведення моніторингу щодо дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу в університеті шляхом проведення анонімного опитування за допомогою анкет «Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка»  і «Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка».

Читати далі

#Навчаємо та навчаємося дистанційно

Результати опитування про організацію поточного, підсумкового (семестрового) контролю здобувачів вищої освіти університету із застосуванням дистанційних технологій навчання в період карантину

На шпальтах університетської газети в рубриці «#Навчаємо та навчаємося дистанційно» продовжуємо публікувати інформацію про особливості організації освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка в умовах карантину за допомогою технологій дистанційного навчання.

Із 26 травня до 05 червня 2020 року навчально-методичним центром забезпечення якості освіти університету було ініційовано проведення опитування серед здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка через анкету «Організація поточного, підсумкового (семестрового) контролю здобувачів вищої освіти університету із застосуванням дистанційних технологій навчання в період карантину». В опитуванні взяло участь понад тисячу здобувачів вищої освіти університету, з-поміж яких – 71% денної форми навчання та 29% заочної форми навчання.

Читати далі

Опитування серед здобувачів вищої освіти

Із 26 травня до 05 червня за ініціативи навчально-методичного центру забезпечення якості освіти проводиться опитування серед здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка через анкету «Організація поточного, підсумкового (семестрового) контролю здобувачів вищої освіти університету із застосуванням дистанційних технологій навчання в період карантину».

Форма опитування доступна за посиланням: https://forms.gle/HCu59ZVhJ8XpLrhV8

Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти

Опитування для студентів та викладачів спеціальності «015. Професійна освіта»

Відповідно до листа МОН України від 13.05.2020 р. директорат вищої освіти і освіти дорослих проводить опитування в межах міжнародного проєкту Erasmus+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної

освіти в Україні (PAGOSTE)».

Мета опитування:  з’ясувати сучасний стан партнерства у підготовці педагогів професійної освіти, сприйняття педагогічними працівниками власних професійних компетентностей та рівня задоволеності здобувачів освіти станом підготовки за спеціальністю «015. Професійна освіта».

Читати далі

#Навчаємо та навчаємося дистанційно

Результати опитування науково-педагогічних працівників університету про дистанційні технології навчання в освітньому процесі в період карантину

На шпальтах університетської газети в рубриці «#Навчаємо та навчаємося дистанційно» систематично публікуються відомості про особливості організації освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка в умовах карантину за допомогою технологій дистанційного навчання.

Упродовж квітня-травня 2020 року ректорат університету ініціював проведення моніторингу використання технологій дистанційного навчання шляхом опитування науково-педагогічних працівників за допомогою анкети «Дистанційні технології навчання в освітньому процесі науково-педагогічних працівників університету в умовах карантину», до якого долучилося 118 науково-педагогічних працівників із усіх факультетів університету. Найбільш активними учасниками опитування були науково-педагогічні працівники факультету іноземної філології (31%), факультету фізичної культури (20%) та факультету української філології та педагогічного факультету (10,9%).

Читати далі

#Навчаємо та навчаємося дистанційно (результати опитування здобувачів вищої освіти університету про дистанційні технології навчання в освітньому процесі в період карантину)

На шпальтах університетської газети започатковано рубрику «# Навчаємо та навчаємося дистанційно», у якій представлено відомості про особливості організації освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка в умовах карантину за допомогою технологій дистанційного навчання.

Впродовж квітня 2020 року ректорат ініціював проведення в університеті моніторингу ефективності використання технологій дистанційного навчання шляхом опитування здобувачів вищої освіти за допомогою анкети «Дистанційні технології навчання в освітньому процесі здобувачів вищої освіти університету в період карантину» (URL : https://meridian.kpnu.edu.ua/?p=30247), в якому взяли участь 257 осіб.

Читати далі

Мобільність науковців: опитування

Міністерство освіти i науки України інформує наукову спільноту про проведення Європейською комісією глобального опитування щодо мобільності науковців. Дослідження проводиться серед науковців тих країн, з якими Європейське Співтовариство має Угоди про наукове і технологічне співробітництво. Метою опитування є дослідження мобільності науковців як в межах Європейського Союзу, так і поза ним.

Пройти опитування можна за посиланням тут.

Відділ міжнародних зв’язків

Опитування Державної служби якості освіти України щодо дистанційного навчання в умовах карантину

Державна служба якості освіти України проводить опитування професорсько-викладацького складу та студентів закладів вищої освіти щодо питань , які пов’язані з використанням технологій дистанційного навчання в умовах карантину.

Анкету розроблено відповідно до принципів анонімності та конфіденційності для виявлення проблем, які є загальними для освітянської спільноти, та пошуку шляхів їх вирішення.

Читати далі

Від редактора до міністра

Сергій Миронович Квіт –  літературознавець, журналіст і педагог. З 27.02.2014 призначений міністром освіти і науки. Насамперед відомий своєю позицією стосовно політики, яку проводив колишній міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник.

Читати далі