Перше засідання наукової ради К-ПНУ у 2021 році

Перше засідання наукової ради К-ПНУ у 2021 році

13 січня 2021 року відбулося перше в новому календарному році засідання наукової ради К-ПНУ, під час якого було розглянуто низку важливих питань, щодо наукової діяльності університету.

Іван Михайлович Конет, доктор фізико-математичних наук, професор, проректор із наукової роботи, голова наукової ради, поінформував членів наукової ради про нові нормативно-правові та розпорядчі документи в галузі науки, зміни в регламентації наукової роботи і проєкт Порядку присудження наукових ступенів доктора наук і доктора філософії спеціалізованими вченими радами закладів вищої освіти, представлений для громадського обговорення.

Під час обговорення другого питання Олександр Михайлович Завальнюк, доктор історичних наук, професор, керівник спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій акцентував увагу на діяльності спеціалізованої вченої ради в 2020 році, наголосив на викликах, обумовлених пандемією гострої коронавірусної хвороби COVID-19, та перспективах подальшої роботи спеціалізованої вченої ради.

Керівник відділу наукової роботи Маріанна Петрівна Плахтій поінформувала про можливості реалізації плану подання наукових періодичних видань К-ПНУ до міжнародних наукометричних баз даних Scopus і Web of Science, забезпечення їх фінансової підтримки, особливо звернула увагу на реалізації етапів, відповідність наукових видань міжнародним вимогам, вимоги до редакційних колегій, рецензентів та авторів,  критерії якості, впливу, яких необхідно дотримуватися під час подання періодичних видань до баз Scopus і Web of Science.

На засіданні наукової ради було заслухано доповідь Романа Миколайовича  Білика, кандидата педагогічних наук, заступника декана фізико-математичного факультету з наукової роботи та інформатизації навчального процесу, про аналіз стану наукової діяльності фізико-математичного факультету і рекомендації щодо її удосконалення.

Відділ наукової роботи