Категорія: конференція

VIII Міжнародна студентська інтернет-конференція «Мова в міждисциплінарному контексті безперервної освіти»

В умовах сьогодення, коли світ здебільшого починає працювати в онлайн-режимі, актуальним став досвід проведення інтернетних наукових конференцій. Восьмий рік кафедра англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у квітні проводить інтерактивну студентську інтернет-конференцію.

1-7 квітня 2020 року проведено VІІІ Міжнародну студентську інтернет-конференцію «Мова у міждисциплінарному контексті безперервної освіти». Співорганізатори конференції – кафедра англійської філології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, ННІ іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця), Державний університет імені Акакія Церетелі (м. Кутаїсі, Грузія), Католицький університет (м. Ружомберок, Словаччина).

Читати далі

ІІI Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи»

19-20 березня 2020 року кафедра англійської мови КПНУ імені Івана Огієнка провела ІІI Всеукраїнську наукову інтернет-конференцію «Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи». Конференція стала інтернет-платформою для українських науковців, котрі запропонували різноаспектну тематику та можливе вирішення проблем у межах лінгвістики тексту та дискурсології. Співорганізатори конференції – кафедра англійської філології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та кафедра англійської філології та перекладу Житомирського державного університету імені Івана Франка. До участі в конференції також долучилися науковці з Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Подільського державного аграрно-технічного університету, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, Хмельницького національного університету.

З матеріалами конференції можна ознайомитися на сайті http://englishcontext.kpnu.edu.ua.

Оксана Галайбіда, завідувачка кафедри англійської мови

Звітна наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів університету за підсумками НДР у 2019 році

За підсумками науково-дослідної роботи  викладачів, докторантів і аспірантів університету в 2019 році 3-4 березня 2020 році відбулася звітна наукова конференція.

3 березня конференція проводилася в режимі секційних та підсекційних засідань у навчальних корпусах університету. Працювали 10 секцій: економічних дисциплін, історії, корекційної та соціальної педагогіки і психології, української філології та журналістики, іноземної філології, фізико-математичних наук, природничих наук, педагогіки та методики дошкільної і початкової освіти, мистецьких дисциплін, фізичного виховання, спорту і здоров’я людини.

Читати далі

Міжнародна конференція “Від палеоліту до козацької України”

21-23 листопада в Києві відбулася Міжнародна конференція “Від палеоліту до козацької України”, присвячена 100-річчю від дня народження відомого українського археолога Дмитра Яковича Телегіна.

Організатори конференції – Інститут археології НАН України та Національний університет Києво-Могилянська академія.

Читати далі

Конференція пам’яті Івана Козака

У Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Трансгресивні виміри соціокультури буття постмодерну». Зібрання проходило 26-27 листопада і присвячувалося пам’яті кандидата філософських наук, доцента кафедри філософських дисциплін Івана Козака. Читати далі

Польське письменництво України

Під такою назвою 25 жовтня 2019 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбулася перша Міжнародна наукова конференція.

Організатори заходу – Сергій Копилов, ректор К-ПНУ імені Іана Огієнка, доктор історичних наук, Іван Конет, проректор із наукової роботи, Алла Хоптяр, декан факультету іноземної філології, Семен Абрамович, завідувач кафедри слов’янської філології та загального мовознавства. Читати далі

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії»

23-24 жовтня 2019 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на базі кафедри теорії та методик дошкільної освіти відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії».
У конференції взяли участь понад 200 науковців, методистів, учителів, вихователів, студентів із різних куточків України. В ході конференції обговорювалися питання про проблеми розвитку творчої особистості дітей дошкільного віку, використання  інноваційних технологій у розвитку дитини дошкільного віку, професійної підготовки фахівців дошкільної освіти в умовах модернізації; питання наступності дошкільної і початкової освіти в педагогічній теорії та практиці, питання психологічного супроводу становлення особистості дитини. Читати далі

Фразеологія в лінгвокультурному просторі

14-15 травня 2019 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Фразеологія в лінгвокультурному просторі», організована кафедрою української мови разом з Інститутом української мови НАН України та Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки.

Вітальне слово учасникам конференції виголосив ректор Сергій Копилов.


На важливості й актуальності досліджень з лексики та фразеології для вивчення історії та розвитку української мови і славістики загалом наголосив Павло Гриценко, директор Інституту української мови, доктор філологічних наук, професор.

На пленарному засіданні викладачі і студенти факультету української філології та журналістики мали можливість слухати цікаві доповіді про стан дослідження загальнонародної та діалектної фразеології, проблеми її вичленовування та класифікації, типи трансформацій, функціонування фразеологічних одиниць у художніх текстах професорів Григорія Аркушина, Маргарити Жуйкової, Марії Личук, Тетяни Семашко, Людмили Марчук, доцента Наталії Коваленко.

Загалом доповіді вчених із дослідження фразеології в різних аспектах було виголошено в 6 секціях.

У рамках конференції відбулися презентації нових лексикографічних праць і наших викладачів – «Фразеологічного словника подільських і суміжних говірок» Наталії Коваленко, доцента кафедри української мови, і словника «Фразеологізми в ідіостилі Анатолія Свидницького» Бориса Коваленка, декана факультету української філології та журналістики.

Сподіваємося, що конференція з актуальних проблем досліджень фразеології в лінгвокультурному просторі стане традиційною в нашому столітньому університеті.

Кафедра української мови