Категорія: конференція

Відбулася VІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти»

16 – 17 квітня 2020 року на базі кафедри теорії та методик дошкільної освіти проведено VІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти».

Співорганізаторами виступили Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут проблем виховання НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

Читати далі

ІI Всеукраїнська науково-практична конференція «Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи»

9 квітня 2020 року кафедра німецької мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка провела ІI Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи». На конференції розглянуто низку праць українських науковців, які стосувалися теоретичних та методологічних проблем дослідження мови; інноваційних технологій у теорії та практиці викладання мови і літератури; актуальних проблем перекладу та ролі іноземної мови у підготовці фахівців в умовах глобалізації. Співорганізатори конференції – кафедра германського, загального і порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кафедра теорії та практики іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради.

Читати далі

VIII Міжнародна студентська інтернет-конференція «Мова в міждисциплінарному контексті безперервної освіти»

В умовах сьогодення, коли світ здебільшого починає працювати в онлайн-режимі, актуальним став досвід проведення інтернетних наукових конференцій. Восьмий рік кафедра англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у квітні проводить інтерактивну студентську інтернет-конференцію.

1-7 квітня 2020 року проведено VІІІ Міжнародну студентську інтернет-конференцію «Мова у міждисциплінарному контексті безперервної освіти». Співорганізатори конференції – кафедра англійської філології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, ННІ іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця), Державний університет імені Акакія Церетелі (м. Кутаїсі, Грузія), Католицький університет (м. Ружомберок, Словаччина).

Читати далі

ІІI Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи»

19-20 березня 2020 року кафедра англійської мови КПНУ імені Івана Огієнка провела ІІI Всеукраїнську наукову інтернет-конференцію «Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи». Конференція стала інтернет-платформою для українських науковців, котрі запропонували різноаспектну тематику та можливе вирішення проблем у межах лінгвістики тексту та дискурсології. Співорганізатори конференції – кафедра англійської філології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та кафедра англійської філології та перекладу Житомирського державного університету імені Івана Франка. До участі в конференції також долучилися науковці з Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Подільського державного аграрно-технічного університету, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, Хмельницького національного університету.

З матеріалами конференції можна ознайомитися на сайті http://englishcontext.kpnu.edu.ua.

Оксана Галайбіда, завідувачка кафедри англійської мови

Звітна наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів університету за підсумками НДР у 2019 році

За підсумками науково-дослідної роботи  викладачів, докторантів і аспірантів університету в 2019 році 3-4 березня 2020 році відбулася звітна наукова конференція.

3 березня конференція проводилася в режимі секційних та підсекційних засідань у навчальних корпусах університету. Працювали 10 секцій: економічних дисциплін, історії, корекційної та соціальної педагогіки і психології, української філології та журналістики, іноземної філології, фізико-математичних наук, природничих наук, педагогіки та методики дошкільної і початкової освіти, мистецьких дисциплін, фізичного виховання, спорту і здоров’я людини.

Читати далі

Міжнародна конференція “Від палеоліту до козацької України”

21-23 листопада в Києві відбулася Міжнародна конференція “Від палеоліту до козацької України”, присвячена 100-річчю від дня народження відомого українського археолога Дмитра Яковича Телегіна.

Організатори конференції – Інститут археології НАН України та Національний університет Києво-Могилянська академія.

Читати далі

Конференція пам’яті Івана Козака

У Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Трансгресивні виміри соціокультури буття постмодерну». Зібрання проходило 26-27 листопада і присвячувалося пам’яті кандидата філософських наук, доцента кафедри філософських дисциплін Івана Козака. Читати далі

Польське письменництво України

Під такою назвою 25 жовтня 2019 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбулася перша Міжнародна наукова конференція.

Організатори заходу – Сергій Копилов, ректор К-ПНУ імені Іана Огієнка, доктор історичних наук, Іван Конет, проректор із наукової роботи, Алла Хоптяр, декан факультету іноземної філології, Семен Абрамович, завідувач кафедри слов’янської філології та загального мовознавства. Читати далі

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії»

23-24 жовтня 2019 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на базі кафедри теорії та методик дошкільної освіти відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії».
У конференції взяли участь понад 200 науковців, методистів, учителів, вихователів, студентів із різних куточків України. В ході конференції обговорювалися питання про проблеми розвитку творчої особистості дітей дошкільного віку, використання  інноваційних технологій у розвитку дитини дошкільного віку, професійної підготовки фахівців дошкільної освіти в умовах модернізації; питання наступності дошкільної і початкової освіти в педагогічній теорії та практиці, питання психологічного супроводу становлення особистості дитини. Читати далі