Категорія: Вчена рада

Чергове засідання вченої ради К-ПНУ

29 лютого відбулося чергове засідання вченої ради університету.

Присутні обговорили низку важливих питань, зокрема заступник головного бухгалтера Тетяна Качинська розповіла про затвердження кошторисів та штатного розпису університету на 2024 р.

Під час засідання перший проректор Володимир Дубінський проаналізував успішність здобувачів денної та заочної форм здобуття вищої освіти за результатами зимової екзаменаційної сесії 2023-2024 н. р., результати атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти та основні завдання колективу університету щодо забезпечення якості підготовки фахівців. Читати далі

Чергове засідання вченої ради К-ПНУ

25 січня відбулось чергове засідання вченої ради університету.

Зустріч розпочав ректор університету Сергій Копилов, який вручив дипломи докторів філософії Аліні Косовській (успішно захистила дисертацію  «Формування готовності корекційних педагогів до командної роботи у навчанні дітей з особливими освітніми потребами» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Науковий керівник – Олена Вержиховська,кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка) та Людмилі Сидорук (успішно захистила дисертацію «Формування професійної компетентності майбутніх економістів у процесі вивчення математичних дисциплін у закладах фахової передвищої освіти» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. Науковий керівник – Наталія Бахмат, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка). Щиро вітаємо Аліну й Людмилу та їхніх наукових керівників і бажаємо подальших професійних успіхів!

Читати далі

Конференція трудового колективу та засідання вченої ради: підбиття підсумків 2023 р.

28 грудня 2023 року в К-ПНУ відбулись засідання одразу двох колегіальних органів – конференції трудового колективу та вченої ради університету. Зустрічі проходили у змішаному форматі із застосуванням відеозв’язку на платформі Google Meet та в залі засідань К-ПНУ.

На засіданні конференції трудового колективу Кам’янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка делегати заслухали звіт ректора К-ПНУ, професора Сергія Копилова щодо виконання умов контракту від 11 червня 2020 р. № ІІ-106, укладеного з Міністерством освіти і науки України, за період з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2023 року та цільових показників діяльності колективу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. В умовах дії правового режиму воєнного стану колектив університету продовжив свою роботу: відновлено навчання в аудиторіях, успішно проведена вступна кампанія, виконано державне замовлення з набору здобувачів вищої освіти, виконувалися наукові дослідження, реалізовано участь учасників освітнього процесу у програмах академічного мобільності, забезпечено надання додаткових освітніх послуг, проведено низку заходів щодо забезпечення належного утримання та розвитку матеріально-технічної бази тощо. Читати далі

Чергове засідання вченої ради К-ПНУ

30 листопада відбулось чергове засідання вченої ради університету.

Зустріч розпочав ректор університету Сергій Копилов, який вручив грамоту за багаторічну сумлінну працю, підготовку висококваліфікованих фахівців, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди ювілею, завідувачу кафедри педагогіки та менеджменту освіти, кандидату педагогічних наук Геннадію Бесарабчуку, а також сертифікати за активну участь у міжнародному проєкті науково-педагогічним працівникам  «Digitalization of economic as an element of sustainble development Ukraine and Tajikistan».

Читати далі

Чергове засідання вченої ради К-ПНУ

26 жовтня 2023 року  відбулося чергове засідання вченої ради університету.

Присутні обговорили низку важливих питань, зокрема вступну кампанію 2023 року: підсумки і пріоритетні завдання щодо вдосконалення профорієнтаційної роботи, організації та забезпечення прийому на навчання до університету в 2024 році (доповідав відповідальний секретар приймальної комісії Василь Чабанов). Читати далі

Чергове засідання вченої ради К-ПНУ

28 вересня 2023 року відбулося чергове засідання вченої ради університету.

Зустріч розпочав ректор університету Сергій Копилов, який вручив подяки та почесні грамоти науково-педагогічним працівникам та здобувачам вищої освіти К-ПНУ, а також атестати доцентів і професора. Читати далі

Конференція трудового колективу та засідання вченої ради: готовність К-ПНУ до нового навчального року

30 серпня в К-ПНУ традиційно відбулись засідання одразу двох колегіальних органів – конференції трудового колективу та вченої ради університету. Зустрічі проходили у змішаному форматі із застосуванням відеозв’язку на платформі Google Meet та в залі засідань К-ПНУ.

Читати далі

Чергове засідання вченої ради К-ПНУ: підсумки 2022-2023 н. р. та основні завдання нового навчального року

29 червня 2023 року відбулося чергове засідання вченої ради К-ПНУ.

Засідання розпочали із вітального слова головного спеціаліста відділу професійної освіти та виховної роботи Хмельницької обласної військової адміністрації Ольги Павлюк, яка вручила ректору К-ПНУ Сергію Копилову Почесну грамоту  за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток науки,  підготовку висококваліфікованих фахівців і наукових кадрів та з нагоди 60-річчя від дня народження.  Вітав ректора і голова Хмельницької обласної організації профспілки працівників освіти і науки України Анатолія Яримюк, який нагородив Сергія Анатолійовича почесним знаком “За розвиток соціального партнерства”.

 

Читати далі

Засідання вченої ради К-ПНУ: затвердження нових редакцій освітньо-професійної програми «Фізична реабілітація», навчальних планів підготовки здобувачів, Розподілу ліцензованого обсягу за освітніми програмами спеціальностей університету, змін до Правил прийому на навчання

20 червня 2023 року відбулося позачергове засідання вченої ради К-ПНУ.

Присутні обговорили низку важливих питань, зокрема затвердження нових редакцій освітньо-професійної програми «Фізична реабілітація» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти і навчальних планів підготовки здобувачів ступенів вищої освіти «бакалавр» (на основі повної загальної середньої освіти; освітнього ступеня «молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») і «магістр» зі спеціальності 227 Терапія та реабілітація за освітньо-професійною програмою Фізична реабілітація денної форми здобуття вищої освіти (доповідав проректор з науково-педагогічної роботи Василь Кобильник).

Читати далі