Категорія: засідання

Відбулося чергове засідання комісії з питань академічної доброчесності

16 квітня відбулося чергове засідання комісії з питань академічної доброчесності.

Під час зустрічі обговорили результати опитування здобувачів вищої освіти університету щодо можливості використання генеративного штучного інтелекту в освіті (доповідала Катерина Геселева, декан фізико-математичного факультету, голова Наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених університету, кандидат фізико-математичних наук) та результати моніторингу перевірки дипломних (кваліфікаційних) робіт 2023 року на рівень унікальності на платформі Moodle (доповідала Віта Романюк, начальник центру інформаційних технологій, та Наталія Мазур, голова комісії з питань академічної доброчесності, завідувач, професор кафедри економіки підприємства, доктор економічних наук, професор).

Члени комісії висловили сподівання на подальшу злагоджену співпрацю з питання політики академічної доброчесності в університеті.

Комісія з питань академічної доброчесності

 

Розширене засідання Ради роботодавців

18 квітня 2024 року о 15:30 в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбудеться розширене засідання Ради роботодавців: «Туристичний комплекс та природоохоронна система Подільського регіону як сфери працевлаштування для випускників К-ПНУ імені Івана Огієнка», на якому буде обговорено проблеми підготовки висококваліфікованих спеціалістів у сфері туризму та рекреації в умовах вимог сьогодення.

Відбулося чергове засідання ради із науково-методичної роботи і забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

27 березня відбулося засідання ради із науково-методичної роботи і забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти К-ПНУ.

Під час зустрічі затвердили нові освітні програми і навчальні плани, нові редакції освітніх програм і навчальних планів, зміни до чинних освітніх програм і навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти (доповідав проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Василь Кобильник). Читати далі

У К-ПНУ відбулось чергове засідання наукової ради

6 березня відбулося чергове засідання наукової ради К-ПНУ.

Проректор з наукової роботи Світлана Миронова проінформувала членів наукової ради про нормативно-правові та розпорядчі документи у галузі науки.

Заступники деканів факультетів / директора інституту з наукової роботи та міжнародних зв’язків прозвітували про результати І туру конкурсу наукових робіт студентів та І етапу студентської олімпіади, які були проведені на факультетах / в навчально-науковому інституті та повідомили, що здобувачі вищої освіти за результатами І туру конкурсу наукових робіт подали свої роботи для участі у всеукраїнських наукових конкурсах із предметних спеціальностей. Читати далі

У К-ПНУ відбулось чергове засідання наукової ради

07 лютого відбулося чергове засідання наукової ради.

Під час зустрічі проректор з наукової роботи Світлана Миронова повідомила членів ради про нормативно-правові та розпорядчі документи в галузі науки.

Заступники деканів з наукової роботи та міжнародних зв’язків прозвітували про стан представлення результатів наукової діяльності науково-педагогічних працівників у їхніх профілях на сторінках кафедр. Читати далі

Відбулося чергове засідання ради із науково-методичної роботи і забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

10 січня відбулося засідання ради із науково-методичної роботи і забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти К-ПНУ.

Присутні розглянули нові підходи до викладання обов’язкових освітніх компонентів загальної підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та затвердили зміни щодо оновлення освітньо-наукових програм. Читати далі

У К-ПНУ відбулось чергове засідання наукової ради

09 січня відбулося чергове засідання наукової ради.

Під час зустрічі проректор з наукової роботи Світлана Миронова презентувала Звіт про підсумки наукової та науково-технічної діяльності факультетів/інституту в 2023 році. Члени наукової ради надали пропозиції до проєкту ухвали щодо Звіту.

Також на засіданні  обговорили результати участі проєктів, підготовлених науковими командами університету, в конкурсному відборі проєктів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок.

За результатами засідання ухвалили відповідні рішення.

Відділ наукової роботи

Чергове засідання Робочої комісії з підготовки Колективного договору

21 грудня відбулося чергове засідання Робочої комісії з підготовки Колективного договору між адміністрацією університету та профспілковим комітетом працівників університету на 2024-2026 роки.

Під час зустрічі робоча комісія обговорила питання та пропозиції, які надійшли від представників трудового колективу, зокрема вивчила питання організації роботи працівників у вихідні дні. Читати далі

Відбулося чергове засідання ради із науково-методичної роботи і забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

13 грудня відбулося засідання ради із науково-методичної роботи і забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти К-ПНУ.

Присутні обговорили перейменування освітніх компонентів «Соціально-правові студії» та «Соціально-політичні студії» на «Основи громадянського суспільства» в освітніх програмах першого (бакалаврського)  рівня вищої освіти; включення до освітніх програм першого (бакалаврського)   рівня вищої освіти освітнього компонента «Інформаційно-комунікаційні та цифрові технології в освітньому процесі»; рекомендацію до затвердження нової освітньо-професійної програми «Психокорекційна педагогіка та інклюзивне навчання»   першого (бакалаврського)   рівня вищої освіти  за спеціальністю 016 Спеціальна освіта (доповідав проректор, співголова ради з науково-методичної роботи і забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Василь Кобильник).      Читати далі

Засідання Ради роботодавців

27 жовтня 2023 року о 10:00 в Дунаєвецькому ліцеї № 4 Дунаєвецької міської ради Хмельницької області відбудеться розширене засідання Ради роботодавців: «Формування кадрового потенціалу як складової підвищення ефективності освіти», на якому буде обговорено ряд проблем конкурентоспроможності та працевлаштування молодих спеціалістів в умовах вимог сьогодення.