Категорія: Захист дисертації

Вітаємо Олену Бєлову з успішним захистом дисертації на здобуття ступеня доктора педагогічних наук!

17 січня 2024 року на засіданні спеціалізованої вченої ради в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова відбувся захист дисертації доцента кафедри логопедії та спеціальних методик К-ПНУ Олени Бєлової  «Теоретико-методичні засади формування мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку з логопатологією  до умов інтегрованого навчання» на здобуття ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка. Читати далі

Вітаємо Людмилу Сидорук з успішним захистом дисертації на здобуття ступеня доктора філософії!

28 грудня 2023 року на засіданні разової спеціалізованої вченої ради з присудження ступеня доктора філософії в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбувся захист дисертації Людмили Сидорук «Формування професійної компетентності майбутніх економістів у процесі вивчення математичних дисциплін у закладах фахової передвищої освіти» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. Науковий керівник – Наталія Бахмат, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Читати далі

Вітаємо Аліну Косовську з успішним захистом дисертації на здобуття ступеня доктора філософії!

22 грудня 2023 року на засіданні разової спеціалізованої вченої ради з присудження ступеня доктора філософії в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбувся захист дисертації Аліни Косовської «Формування готовності корекційних педагогів до командної роботи у навчанні дітей з особливими освітніми потребами» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Науковий керівник – Олена Вержиховська, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Читати далі

Вітаємо Тетяну Ляскович з успішним захистом дисертації на здобуття ступеня доктора філософії!

21 грудня 2023 року на засіданні разової спеціалізованої вченої ради з присудження ступеня доктора філософії в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбувся захист дисертації Тетяни Ляскович «Діяльність державних органів із матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил УНР (листопад 1918 – листопад 1920 рр.)» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія.

Науковий керівник – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Олександр Завальнюк. Читати далі

Вітаємо Тетяну Валько з успішним захистом дисертації на здобуття ступеня доктора філософії

24 листопада 2023 року в разовій спеціалізованій вченій раді з присудження ступеня доктора філософії в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбувся захист дисертації Тетяни Валько «Формування уявлень про сім’ю у підлітків з інтелектуальними порушеннями» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Світлана Миронова. Читати далі

Вітаємо Ірину Матвійчук з успішним захистом на здобуття ступеня доктора філософії

27 жовтня 2023 року в разовій спеціалізованій вченій раді з присудження ступеня доктора філософії в Кам′янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбувся захист дисертації Ірини Матвійчук «Особливості використання робочого зошита з географії як засобу корекції розвитку старшокласників з інтелектуальними порушеннями» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи К-ПНУ Світлана Миронова.

Читати далі

Вітаємо Яна Утьосова з успішним захистом дисертації на здобуття ступеня доктора філософії

15 червня 2023 року на засіданні спеціалізованої вченої ради університету під головуванням Наталії Бахмат, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри теорії та методик початкової освіти, відбувся захист дисертації Яна Утьосова щодо присудження ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 016 Спеціальна освіта.

Читати далі

Вітаємо Юрія Клімчука з успішним захистом дисертації на здобуття ступеня доктора філософії

14 травня 2021 року в конференцзалі на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 71.053.002 Кам′янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбувся захист дисертації  на тему «Українці в антинацистському Русі Опору Франції та Італії в роки Другої світової війни» Юрія Клімчука, випускника нашої аспірантури, на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія. Науковий керівник – академік НАНВО України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор історичних наук, професор, Анатолій Філінюк. Голова ради – академік НАНВО України, академік Академії педагогічних і соціальних наук, академік Міжнародної кадрової академії, заслужений працівник освіти України, доктор історичних наук, професор Олександр Завальнюк. Рецензентами роботи виступили – академік НАНВО України, заступник декана з наукової роботи та інформатизації навчального процесу, доктор історичних наук, професор кафедри історії України Олександр Комарніцький, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Іван Боровець.

Читати далі

Щиро вітаємо здобувачів вищої освіти з успішними захистами дисертацій!

 07 травня 2021 року одразу четверо здобувачів вищої освіти успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук.

  • В’ячеслав Магась «Громадсько-політичні організації і влада в Підросійській Україні (1905 р. – лютий 1917 р.): дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. Науковий керівник – завідувач кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін К-ПНУ, доктор історичних наук, доцент Олександр Федьков;
  • Сергій Ільчишин «Українські націоналістичні організації в боротьбі за збереження української освіти у Польщі в 20-30 рр. ХХ ст.»: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Науковий керівник – заступник директора Науково-дослідного інституту українознавства МОН України, доктор історичних наук Павло Гай-Нижник;

Читати далі

У К-ПНУ відбулося засідання разової спеціалізованої вченої ради із захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 016 Спеціальна освіта

26 березня 2021 року на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 71.053.001 Кам′янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбувся захист дисертації «Навчання розуміння усного мовлення дітей з аутизмом» Марини Браницької на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка зі спеціальності 016 Спеціальна освіта. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Світлана Миронова. Голова ради – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методик початкової освіти Наталія Бахмат. Рецензентами роботи виступили – завідувач кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент Олена Вержиховська, завідувач кафедри теорії та методик дошкільної освіти, доктор педагогічних наук, професор Леся Галаманжук.

Читати далі