Зразкове служіння українській освіті й науці

Зразкове служіння українській освіті й науці

до 60-річчя від дня народження
Олександра Володимировича Кеби – доктора філологічних наук, професора, академіка Академії вищої освіти України, проректора з наукової роботи (2006–2013 рр.), завідувача кафедри германських мов і зарубіжної літератури, керівника наукової школи, відмінника освіти України

Сторінки біографії

Олександр Володимирович Кеба – нині відомий учений, дослідник творчості А. Платонова, знавець типологічних і генетико-контактних зв’язків у літературі ХХ ст., педагог вищої школи і організатор науки – народився 31 липня 1959 року в місті Старокостянтинові Хмельницької області в родині робітників і службовців. Батьки з великою увагою ставилися до виховання двох синів – Віктора і Олександра. Обидва успішно навчалися, переходячи з класу в клас з Похвальними грамотами. Жили у звичайних для того часу умовах: у приватному будинку допомагали батькам по господарству, щоліта виїздили до села Лапківці, що у Хмельницькому районі (мамина батьківщина), найкращі враження про яке зберегли до сьогодні.

1976 року Олександр закінчив Старокостянтинівську середню школу № 8, після чого вступив на філологічний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту імені В. П. Затонськогоза спеціальністю “Російська мова і література”. Навчався на “відмінно” і залюбки займався громадською і культурно-масовою роботою: був редактором факультетської стіннівки, брав участь у виставах драматичної студії, якою керувала доцент Г. М. Краєвська, працював у студентських будівельних загонах. Зокрема, 1978 року в складі інтернаціонального студентського будівельного загону “Дружба” відвідав Народну Республіку Болгарію, а 1979 року працював у м. Шепетівці, частково над реконструкцією відомого музею Миколи Островського.

Під час навчання в інституті особливо запам’яталися заняття професора В. І. Тищенка, доцента Г. М. Краєвської, майбутнього професора і знаного сьогодні у всьому світі вченого-літературознавця С. Д. Абрамовича. Під керівництвом проф. В. І. Тищенка виконав дипломну роботу “Традиції В. Маяковського у творчості А. Вознесенського”, яка на всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у 1980 році була удостоєна Диплома 1 ступеня, а її успішний захист спонукав членів Державної екзаменаційної комісії прийняти рішення про рекомендацію О. В. Кеби до навчання в аспірантурі.

У 1980-1981 роках працював учителем російської мови і літератури у Новосільській середній школі Ярмолинецького району Хмельницької області. Тут збагатився першим педагогічним досвідом, навчився цінувати роботу колег-учителів, бачити й розвивати в кожному вихованцеві кращі якості.

Восени 1981 року вступив до аспірантури Харківського державного педагогічного інституту ім. Г. С. Сковороди за спеціальністю “Російська література”. Навчався в аспірантурі з перервою, яку зайняла служба в лавах Радянської Армії (1982-1983 рр.). Науковим керівником під час навчання в аспірантурі був відомий учений, доктор філологічних наук, професор Михайло Феодосійович Гетьманець, якому надзвичайно вдячний за колосальні уроки професійного і людського зростання.

Після завершення навчання в аспірантурі 1987 року повернувся до рідного навчального закладу, де розпочав викладацьку діяльність на посаді асистента кафедри російської та зарубіжної літератури. Повернувся не один, а з молодою дружиною, випускницею Харківського педагогічного інституту, Тетяною Василівною, та дворічною донечкою Даринкою. Згодом сім’я поповнилася і сином Іллею.

1 квітня 1988 року на засіданні спеціалізованої вченої ради в Одеському державному університеті ім. І. І. Мєчнікова захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. У листопаді того ж року був призначений на посаду завідувача кафедри російської і зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту, керівництво якою здійснював упродовж 10 років. Великою заслугою керівника стало створення на кафедрі атмосфери доброзичливості й високопрофесійної вимогливості кожного викладача до власного наукового й педагогічного зростання. Не випадково 90% складу кафедри сьогодні є докторами і кандидатами наук. У 1991 році Олександр Володимирович отримав звання доцента.

Упродовж 1998-2001 рр. навчався в докторантурі Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Після написання монографії і представлення докторської дисертації до захисту в липні 2002 року отримав пропозицію від ректора Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету, професора О. М. Завальнюка зайняти посаду декана новоствореного факультету іноземної філології, яку прийняв з почуттям високої відповідальності за висловлену довіру.

Набутий на посаді завідувача кафедри досвід, навички адміністративної роботи, організаторські здібності, чуйне і разом з тим вимогливе ставлення до колег та студентів, виваженість у прийнятті рішень дозволили Олександру Володимировичу створити на факультеті дієздатний та перспективний колектив, у якому вдало поєднувалися професійний досвід старших науково-педагогічних працівників та енергія, завзяття, потяг до новаторства молодих викладачів.

Продовжуючи наукові традиції своїх наставників, викладачів Кам’янець-Подільського педагогічного інституту 1970-1990-х років – професора В. І. Тищенка, професора С. Д. Абрамовича, доцента Г. М. Краєвської, О. В. Кеба створив на факультеті іноземної філології науково-дослідну лабораторію “Проблеми світової літератури ХХ ст.”, результатом діяльності якої є десятки наукових досліджень, адресованих фахівцям у різних галузях літературознавства, вчителям, студентам, аспірантам.

23 квітня 2003 року на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної Академії наук України захистив докторську дисертацію на тему “Творчість А. П. Платонова в контексті світової літератури ХХ ст.” за двома спеціальностями: “російська література” і “порівняльне літературознавство” Сам захист пройшов, за визнанням очевидців, блискуче. У дисертації О. В. Кеби творчість А. П. Платонова, видатного російського письменника ХХ ст., вперше було розглянуто в контексті новітньої світової літератури і на тлі філософсько-естетичної думки модерної доби. Вчена рада, до складу якої увійшли більше 20 знаних в Україні і за її межами докторів філологічних наук, професорів, академіків НАН України, одностайно підтримала науковий пошук Олександра Володимировича. Розгляд дисертації у ВАК України тривав відносно недовго, і 8 жовтня 2003 р. йому було присвоєно науковий ступінь доктора філологічних наук. У 2005 році рішенням колегії Міністерства освіти і науки України О. В. Кебі було присвоєно вчене звання професора по кафедрі зарубіжної літератури та мовознавства.

Упродовж 2006-2013 рр. Олександр Володимирович обіймав посаду проректора з наукової роботи. Продовжуючи перспективний курс розвитку наукової діяльності університету, розроблений його попередником на цій посаді професором А. Г. Філінюком, і за підтримки ректора університету докладав значних зусиль для реалізації поставлених перед навчальним закладом завдань щодо виконання програми інтеграції науки і освіти. Проректор успішно здійснював координацію науково-дослідної, дослідно-експериментальної та пошукової роботи всього колективу університету за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, визначеними Кабінетом міністрів України. Одним із провідних напрямів його діяльності була підготовка і атестація наукових кадрів. За період з 2007 р. по 2012 р. науково-педагогічними працівниками університету було захищено 14 докторських і понад 160 кандидатських дисертацій, 80 осіб отримали вчені звання професорів і доцентів, опубліковано понад 300 монографій і майже 120 навчальних і навчально-методичних посібників з рекомендаційним грифом Міністерства освіти і науки України.

З вересня 2013 року обіймає посаду завідувача кафедри германських мов і зарубіжної літератури.

У 2007 році О. В. Кебу обрано академіком Академії наук вищої освіти України. Ще одним підтвердженням високого рівня науково-педагогічної кваліфікації Олександра Володимировича стало виконання ним обов’язків члена експертної ради з соціальних і гуманітарних наук Державної акредитаційної комісії України. За дорученням керівництва Міністерства освіти і науки України він брав участь в акредитаційній експертизі як окремих філологічних спеціальностей у різних вишах України, так і вищих навчальних закладів в цілому. Також успішно виконував обов’язки члена двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій з літературознавчих спеціальностей – у Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського (2003-2014) й у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2011-2017).

Професор О. В. Кеба регулярно виступає офіційним опонентом на захистах кандидатських і докторських дисертацій. Окрім того особисто здійснює ефективне керівництво виконанням кандидатських і докторських дисертацій. У його послужному списку 14 кандидатських і 2 докторські дисертації.

Основні наукові інтереси професора О. В. Кеби як науковця і викладача пов’язані з такими галузями філології, як порівняльне літературознавство, історія світової літератури ХХ ст. На високому науково-теоретичному та методичному рівнях забезпечує він викладання нормативних і спеціальних курсів для студентів і магістрантів факультету іноземної філології, зокрема “Історія зарубіжної літератури ХХ ст.”, “Порівняльне літературознавство”, “Методологія сучасного літературознавства”. Його лекції відзначаються логічністю і стрункістю побудови, чіткими формулюваннями суджень, теоретичних положень і висновків, переконливою аргументацією, дохідливістю й легкістю сприймання студентами навчального матеріалу. Практичні заняття орієнтовані на діалог зі студентами і спираються на наполегливу роботу з текстами і сучасними теоретичними джерелами. Відтак реалізується основне прагнення викладача – навчити студентів самостійно мислити й осягнути глибинну сутність літературно-художніх явищ і процесів.

Учений постійно бере участь у наукових конференціях і форумах, серед яких переважно міжнародні та всеукраїнські. Він є автором близько 300 наукових праць. Це – монографії, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації вчителям і студентам, статті. Вони опубліковані в Україні і за кордоном (Німеччина, Польща, Чехія, Росія).

О. В.  Кеба – Відмінник освіти України (з 2001 р.), його праця на освітянській ниві удостоєна державних відзнак – Почесної Грамоти Верховної Ради України (2003 р.) і Почесної Грамоти Міністерства освіти і науки України (2003 р.), Знаку Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України “За наукові досягнення”(2009 р.).

Олександр Володимирович постійно перебуває у творчому пошуку, активно залучає молодь до наукової роботи. Чуйність, доброзичливість, відданість справі й людям склали йому репутацію гарної людини й фахівця високої кваліфікації. Науково-подвижницька праця професора є чудовим прикладом для українських і зарубіжних колег у самовідданому служінні справі усього життя, рідній Україні.

Тамара Опря, завідувач інформаційно-бібліографічного
відділу бібліотеки університету