Лекція та презентація видань Наталії Коваленко у Всеукраїнській школі ««Діалектологічна майстерня»

Лекція та презентація видань Наталії Коваленко у Всеукраїнській школі ««Діалектологічна майстерня»

26 лютого 2021 року студенти факультету української філології та журналістики Оксана Фостата, Юлія Типусяк, Олеся Трофимюк, Дар’я Бановська, Марія Коваленко, Ірина Перебийносюк, Катерина Василинчук, Богдана Гудайтес, Тетяна Рубан, Богдана й Іванна Базелюк взяли активну участь у роботі Всеукраїнської школи-семінару для молодих дослідників «ДІАЛЕКТОЛОГІЧНА МАЙСТЕРНЯ» Інституту української мови НАН  України.

Цьогоріч роботу школи для молодих дослідників було присвячено темі «Діалектний текст: від звучання й до записування та інтерпретації». Студенти й аспіранти навчалися правил фіксації зразків усного народного мовлення, учені-діалектологи ділилися досвідом досліджень текстів – цінного й багатогранного джерела для вивчення історії становлення й розвитку української мови.

У першому блоці роботи школи лекції прочитали професор Павло Гриценко «Феноменологія діалектного тексту», професор Григорій Аркушин «Західнополіське триголосся: кроки до повноти відтворення західнополіського діалекту».

Доцент кафедри української мови, завідувач лабораторії діалектологічних досліджень К-ПНУ Наталія Коваленко в лекції «Діалектний текст як ключ до глибинного пізнання мови» звернула особливу увагу на продовження роботи в університеті з фіксації діалектів від часів Івана Огієнка, який вважав першочерговим завданням «фіксувати живе народне мовлення, публікувати вислови з говіркового мовлення, оприлюднювати відомості й навіть цілі оповідання, які фіксують певну говірку з обов’язковою паспортизацією матеріалу».

У блоці «Презентація видань» Наталія Коваленко розповіла про історію збирання та укладання збірки діалектних текстів, записаних упродовж 1998-2018 років студентами і викладачами факультету української філології та журналістики на території Поділля та суміжжя. У двотомному виданні обсягом 1048 сторінок подано тексти-спогади від носіїв говірок із 4 областей (Хмельницької, Вінницької, Чернівецької, Тернопільської), 24 районів, 125 населених пунктів.

Важливо, що й першокурсники факультету української філології та журналістики теж мали змогу прослухати лекції, презентації, доповіді молодих науковців з актуальних проблем діалектології та оволодіти новими знаннями, роблячи перші кроки в здобутті вищої освіти.