Презентація збірника наукових праць «Проблеми дидактики історії», присвяченого 75- річчю від дня народження та 50-річчю науково-педагогічної діяльності професора Валерія Степанкова

Презентація збірника наукових праць «Проблеми дидактики історії», присвяченого 75- річчю від дня народження та 50-річчю науково-педагогічної діяльності професора Валерія Степанкова

20 вересня в залі засідань Кам‘янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбулася презентація збірника наукових праць «Проблеми дидактики історії» ( вип. 13 ), присвяченого 75- річчю від дня народження та 50-річчю науково-педагогічної діяльності в Університеті Огієнка доктора історичних наук, професора, академіка  Української Академії історичних наук, завідувача кафедри всесвітньої історії К-ПНУ Валерія Степанкова.

У збірнику розглядаються проблеми  теорії та методології  дидактики історії, викладання курсів вітчизняної та всесвітньої історії у закладах вищої освіти, а також окремі аспекти методики навчання історії  у закладах загальної середньої освіти, подаються рецензії на новітні публікації навчально-методичного характеру.

Зі вступним словом до присутніх звернувся кандидат історичних наук, доцент, перший проректор університету Володимир Дубінський, який відзначив традиційність видання збірників наукових праць, присвячених ювілеям видатних науковців К-ПНУ, наголосив на актуальності створення таких збірників у співпраці з педагогічними та науково-педагогічними працівниками закладів освіти різних рівнів.

Слово мав ректор університету, доктор історичних наук, професор, науковий редактор збірника Сергій Копилов. У своєму виступі він схарактеризував науковий і творчих шлях Валерія Степановича, окреслив сферу його наукових інтересів, визначив вагомість і глибоко прогностичність наукового доробку вченого та його внесок у процес інтеграції української науки в європейський науковий простір.

До слова запросили Валерія Степанкова як автора статті щодо методологічних засад національно-патріотичного виховання в освітньому просторі України. Валерій Степанович зробив спробу окреслити основні теоретичні принципи (переважно світоглядного характеру) розроблених концептів національно-патріотичного виховання у системі освіти у 2009-2022 рр., намагаючись не тільки з’ясувати їх зміст, виявити в них суттєві недоліки, але й запропонувати шляхи їх виправлення. Валерій Степанович акцентував увагу на важливості дотримання принципів історизму та системності під час формування стратегії національно-патріотичного виховання, закликаючи не ігнорувати особливості розвитку посттоталітарного і постгеноцидного суспільства.

До участі в заході долучились науково-педагогічні працівники університету, представники Центру професійного розвитку педагогічних працівників Кам’янець-Подільської міської ради, громадськості міста.

Захід завершився вітаннями Валерія Степанкова до 75- річчя від дня народження та 50-річчя науково-педагогічної діяльності в Університеті Огієнка. До вітань долучилися представники всіх кафедр історичного факультету та представники адміністрації К-ПНУ.

Пресцентр