Продовжуємо співпрацю з краєзнавцями Поділля: гостьова лекція Тараса Горбняка

Продовжуємо співпрацю з краєзнавцями Поділля: гостьова лекція Тараса Горбняка

Уже традиційними в навчально-науковому інституті української філології та журналістики стали запрошення провідних мовознавців, краєзнавців і фольклористів для проведення лекцій з актуальних проблем українознавства.

21 вересня 2022 року для здобувачів вищої освіти ІІ курсу спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) та 035 Філологія (Українська мова і література) інституту таку гостьову лекцію з дисципліни «Етнолінгвістика» провів відомий краєзнавець, дослідник історії, культури та мовлення Бакоти (відомої, але вже не існуючої на карті) і суміжних територій Тарас ГОРБНЯК, член Національної спілки краєзнавців України.

Студенти ознайомилися із цінним досвідом записування та систематизації народних обрядів і звичаїв, укладання словника  і текстів усного мовлення від носіїв говірок, які зазнали переселення. Тарас Васильович презентував результат своєї багаторічної праці – «Абетку бакотянина», яка є своєрідною «енциклопедією життя» Бакоти – історичної, духовної, землеробської та народнорозмовної. Ця книга є надзвичайно інформативною для філологів записами говіркової лексики, фразеології, прислів’їв, приказок, переказів і легенд, докладною історією краю та його мешканців.

Порушені на лекції проблеми ще більше утверджують наше глибоке усвідомлення важливого наукового значення інформації від ще живих свідків, вивчення та збереження для наступних поколінь українців багатої мовно-культурної спадщини краю.

 

Наталія Коваленко,
керівник навчально-наукової лабораторії
діалектологічних досліджень