Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми соціальної роботи: досвід і перспективи»

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми соціальної роботи: досвід і перспективи»

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи К-ПНУ запрошує до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми соціальної роботи: досвід і перспективи», яка відбудеться 01 листопада у дистанційному форматі.

Серед організаторів:
Міністерство освіти і науки України
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Інститут педагогіки НАПН України
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Хмельницький національний університет
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»

Інформаційний лист