Викладачі кафедри української мови – учасники п’ятиденної лінгвістичної школи (Потебнянський колегіум)

Викладачі кафедри української мови – учасники п’ятиденної лінгвістичної школи (Потебнянський колегіум)

Упродовж 18-22 вересня 2023 року тривала робота ПОТЕБНЯНСЬКОГО КОЛЕГІУМУ – п’ятиденної лінгвістичної школи, мета якої – ознайомити всіх зацікавлених осіб з останніми здобутками мовознавчої науки. Організатор підвищення кваліфікації – Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України.

У роботі колегіуму взяли участь викладачі кафедри української мови К-ПНУ – доктор філологічних наук, професор Людмила Марчук, доктор педагогічних наук, доцент Анжеліка Попович, кандидат філологічних наук, доцент Наталія Ладиняк, кандидат філологічних наук, старший викладач Зореслава Шевчук.

Під час роботи колегіуму учасники прослухали лекції: директора Інституту члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук, професора Богдана Ажнюка та Уповноваженого із захисту державної мови кандидата філологічних наук, доцента філософських наук Тараса Кременя (тема «Мовна ідеологія: соціолінгвістичний зміст концепту»); заступника директора з наукової роботи кандидата філологічних наук Олександра Скопненка (тема «Білоруська мова як маркер у Великій війні: символ ворога чи пригноблений дух?»); кандидата філологічних наук Лесі Ажнюк (тема «Вербальний злочин як об’єкт лінгвістичної експертизи»); завідувача відділу романських, германських і балтійських мов доктора філологічних наук Володимира Пономаренка (тема «Порівняльно-історичне мовознавство: значення, принципи, проблематика»); завідувача відділу слов’янських мов доктора філологічних наук Пилипа Селігея (тема «Що ми можемо і чого не можемо знати про майбутнє української мови?»). Також доєдналися до мовознавчих майстерень: «Словник “Мовна політика і мовне планування: терміни й поняття”» (керівники майстерні: директор Інституту член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор Богдан Ажнюк; завідувач відділу мов України кандидат філологічних наук Оксана Михальчук; кандидат філологічних наук Лілія Андрієнко; кандидат філологічних наук Олександра Малаш),«Вербальний злочин як об’єкт лінгвістичної експертизи» (керівник майстерні: кандидат філологічних наук Леся Ажнюк) та панельної дискусії “Англійсько-український правничий словник”. Труднощі перекладу» (головні диспутанти: директор Інституту член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор Богдан Ажнюк; кандидат філологічних наук Галина Зимовець; молодший науковий співробітник Вікторія Гонгало).

По завершенню навчання всі охочі долучилися до обговорення актуальних питань мовознавства, перекладознавства, термінознавства, експертології, соціолінгвістики тощо.

Участь у роботі лінгвістичної школи дала змогу набути нові компетентності, а саме: поглибити знання у галузях соціолінгвістики, експертології, перекладознавства, порівняльно-історичного мовознавства, уміти орієнтуватися в сучасних тенденціях розвитку лінгвістики для здійснення наукової та викладацької діяльності зі спеціальності 035 Філологія (мовознавчий напрям).

За результатами активної участі в роботі Потебнянського колегіуму викладачі кафедри української мови отримали сертифікати про підвищення кваліфікації та сертифікат слухача колегіуму.

Кафедра української мови