Категорія: Підвищення кваліфікації

Викладачі кафедри української мови – учасники п’ятиденної лінгвістичної школи (Потебнянський колегіум)

Упродовж 18-22 вересня 2023 року тривала робота ПОТЕБНЯНСЬКОГО КОЛЕГІУМУ – п’ятиденної лінгвістичної школи, мета якої – ознайомити всіх зацікавлених осіб з останніми здобутками мовознавчої науки. Організатор підвищення кваліфікації – Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України.

У роботі колегіуму взяли участь викладачі кафедри української мови К-ПНУ – доктор філологічних наук, професор Людмила Марчук, доктор педагогічних наук, доцент Анжеліка Попович, кандидат філологічних наук, доцент Наталія Ладиняк, кандидат філологічних наук, старший викладач Зореслава Шевчук. Читати далі

Підвищення професійної кваліфікації науково-педагогічних працівників за напрямом стартапингу

В Університеті Огієнка розпочали реалізацію програми професійного підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Стартап проектування у науково-дослідній діяльності закладу вищої освіти».

Програма реалізується у формі тренінгів, мета яких сформувати у викладачів компетентності щодо розробки стартап-проєктів, здатності до їх практичного застосування в організації освітньої та науково-дослідної діяльності.

Виконання програми підвищення кваліфікації забезпечують тренери, викладачі кафедри економіки підприємства: доктор економічних наук, професор кафедри Ірина Ящишина та кандидат економічних наук, доцент кафедри Тетяна Боднарчук. Учасниками програми є викладачі курсу «Основи наукових досліджень», у межах якого буде впроваджено модуль з наукового проєктування стартапів; заступники деканів факультетів/директора інституту з наукової роботи та міжнародних зв’язків; керівники відділів; науково-педагогічні працівники, зацікавлені у розвитку стартап-освіти в університеті.

Читати далі

Особистість науково-педагогічного працівника, навчально-методичне забезпечення компонент ОП: заняття з програми «Удосконалення професійної компетентності науково-педагогічного працівника як запорука якісної освітньої діяльності в К-ПНУ» тривають

У Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка тривають заняття з програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Удосконалення професійної компетентності науково-педагогічного працівника як запорука якісної освітньої діяльності в К-ПНУ». Читати далі

У К-ПНУ завершили програму підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Акредитація освітніх програм: механізми забезпечення якості вищої освіти в К-ПНУ»

У Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка завершили програму підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Акредитація освітніх програм: механізми забезпечення якості вищої освіти в К-ПНУ», модератором якої є керівник навчально-методичного відділу, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методик початкової освіти Наталія Гудима. Читати далі

У К-ПНУ розпочали реалізацію нової сертифікованої програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

25 жовтня 2023 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка розпочали реалізацію сертифікованої програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Удосконалення професійної компетентності науково-педагогічного працівника як запорука якісної освітньої діяльності в К-ПНУ».

Мета програми: удосконалення викладацької майстерності та розвиток професійних компетентностей науково-педагогічних працівників, необхідних для реалізації якісної освітньої діяльності в Університеті Огієнка. Читати далі

Друге заняття програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Акредитація освітніх програм: механізми забезпечення якості вищої освіти в К-ПНУ»

У Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка продовжують удосконалювати психолого-педагогічну, комунікативну, інформаційно-комунікаційну компетентності гаранта освітньої програми як менеджера в успішній підготовці самооцінювання та проходженні акредитаційної експертизи відповідно до сучасних вимог і викликів у галузі вищої освіти. Читати далі

Науково-педагогічні працівники К-ПНУ пройшли підвищення кваліфікації за освітньою програмою «Освіта та піклування» (Education & Care)

Науково-педагогічні працівники кафедри теорії та методик дошкільної освіти К-ПНУ пройшли  онлайнове підвищення кваліфікації «Особливості освіти дітей раннього та дошкільного віку за змішаною та дистанційними формами» за освітньою програмою «Освіта та піклування» (Education & Care) - Система освіти дітей раннього та дошкільного віку «Mr.Leader».

Читати далі

До уваги науково-педагогічних працівників Університету Огієнка!

Міністерством освіти і науки України з 20 до 21 грудня 2022 р. заплановано реалізацію освітньої програми підвищення кваліфікації «Особливості розроблення та змістового наповнення навчальних програм вибіркових дисциплін, що забезпечують формування міжкультурної свідомості та компетентностей здобувачів вищої освіти» (лист МОН України від 05.12.2022 р. №1/14859-22 «Про підвищення кваліфікації»). До участі в зазначеній програмі запрошуються науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти.

Читати далі