Сучасна риторика та спічрайтинг: цікавимось думкою здобувачів вищої освіти

Сучасна риторика та спічрайтинг: цікавимось думкою здобувачів вищої освіти

У поточному навчальному році керівниця студентського Ораторського клубу доцент Тетяна Білоусова започаткувала викладання нової вибіркової дисципліни «Сучасна риторика та спічрайтинг». Її обрали 56 здобувачів вищої освіти 2-3 курсів факультету іноземної філології спеціальностей 014 Середня освіта (Мова і література (польська), 014 Середня освіта (Мова і література (англійська), 035 Філологія.

Вивчаючи дисципліну, студенти збагатилися знаннями, уміннями та навичками у сфері професійного та побутового спілкування, підвищили культуру мовлення, активізували свої комунікативні здібності. Навчилися писати тексти промов для власних виступів, чітко, виразно виголошувати їх, використовуючи мовні та немовні засоби впливу на аудиторію. Дізнались про історію спічрайтерства, кращих «текстовиків» усіх часів і народів, ознайомилися з їх настановами щодо співпраці зі спікером на всіх етапах створення тексту, організації виступу тощо.Задля узагальнення досвіду викладання дисципліни та її об’єктивної оцінки здобувачам вищої освіти було запропоновано пройти невелике опитування шляхом заповнення гугл-форми. Допомогу в створенні та опрацюванні анкет надала Єлизавета Нетеча, яка навчається на 1 курсі магістратури (Ang1-M23) і декілька років поспіль залишається щирою прихильницею ораторського мистецтва.

В опитуванні взяли участь 32 особи, результати анкетування такі.

На запитання Чи вважаєте ви корисним для себе вивчати сучасну риторику та спічрайтинг? 100% опитуваних відповіли «так».

Думки респондентів розділилися щодо того, Де/як вони планують використовувати отримані знання:

 • у повсякденній комунікації – 50%,
 • у майбутній професії – 34,4%,
 • для того, щоб розвивати власний бізнес – 6,3%,
 • для відповідей на парах – 6,3%,
 • для того, щоб впливати на людей – 3,1%,
 • у спілкуванні з роботодавцями – 0%.

Єлизавета неодноразово брала участь у практичних заняттях з дисципліни: ділилася з молодшими студентами досвідом своїх виступів на засіданнях Ораторського клубу, давала їм поради щодо створення та виголошення ораторського тексту, розповідала про роботу в студентському самоврядуванні, коментувала відповіді тощо. Тому в анкету було включене запитання: Які форми проведення занять вам більше до вподоби?

 • 37% опитуваних відповіли – «залучення досвіду мовців»;
 • 31,3% – «практичні заняття»;
 • по 15,6% набрали відповіді – «лекція (монолог)» і «лекція (полілог)».

На лекційних і практичних заняттях здобувачі вищої освіти були активними, вступали в дискусію, пропонували власні ідеї, вчилися критично (але доброзичливо) оцінювати виступи однокурсників, керуючись багатьма критеріями. Тому не дивно, що на запитання Чи корисні для вас відгуки здобувачів освіти, які вже пройшли курс або брали участь в ораторському клубі? 81,3% відповіли «так». І лише 18,7% не зважають на думку слухачів.

На завершення респондентам було запропоновано висловитись щодо того, Чи корисно аналізувати чужі виступи та переймати досвід інших мовців. Усі відповіли «так», аргументуючи свої думки таким чином:

 • це дуже допомагає в навчанні, в спілкуванні з великою групою людей;
 • із чужих виступів можна взяти для себе багато нового та користуватися цим у повсякденному житті;
 • вважаю корисним аналізувати чужі виступи, тому що коли ми звертаємо увагу на помилки інших, то в майбутньому це допоможе не ставати на ті ж самі граблі (стосується і людини, виступ якої аналізують);
 • важливо отримувати поради від людей, які вже мають досвід у цій сфері, тому що вони більше помічають наших помилок чи, навпаки, якихось позитивних сторін;
 • це не лише надихає на вдосконалення, але й допомагає бачити та чути чужі помилки, щоб не допускати подібних у своїх виступах;
 • важливими є також поради від досвідчених ораторів, які діляться своїм практичним досвідом, це допомагає стати більш впевненим та ефективним спікером.

Ми дуже вдячні респондентам за високу оцінку, висловлені побажання, а також за плідну співпрацю впродовж семестру. Маємо надію, що опанування дисципліни не лише озброїло їх потрібними знаннями, уміннями та навичками ораторського мистецтва і спічрайтингу, але й надихнуло на подальше самовдосконалення у важливій сфері людського буття.

Тетяна Білоусова, керівник Ораторського клубу,
викладач дисципліни «Сучасна риторика та спічрайтинг»

Єлизавета Нетеча, здобувач вищої освіти
другого (магістерського) рівня (Ang1-m23),
член Ораторського клубу