Категорія: опитування

Результати опитування здобувачів вищої освіти К-ПНУ про організацію поточного, підсумкового (семестрового) контролю із застосуванням дистанційних технологій навчання в сучасних умовах

Упродовж квітня–червня 2022 р. відповідно до Плану заходів з оцінювання якості освітньої діяльності та якості вищої на ІІ семестр 2021-2022 н. р. у К-ПНУ відбулося опитування здобувачів вищої освіти щодо якості організації поточного, підсумкового (семестрового) контролю із застосуванням дистанційних технологій навчання в сучасних умовах через анкету «Організація поточного, підсумкового (семестрового) контролю здобувачів вищої освіти університету із застосуванням дистанційних технологій навчання», у якому взяли участь 365 здобувачів вищої освіти денної та заочної форм здобуття вищої освіти I-IV курсів освітнього ступеня «бакалавр» та І-ІІ курсів освітнього ступеня «магістр».

Читати далі

Опитування учасників освітнього процесу щодо дотримання академічної доброчесності в К-ПНУ

З 07 до 10 червня 2022 року відповідно до Плану заходів з оцінювання якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на ІІ семестр 2021-2022 н.р. навчальний відділ спільно з комісією з питань академічної доброчесності К-ПНУ проводить опитування здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників щодо дотримання академічної доброчесності в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка шляхом анкетування:

Читати далі

Запрошуємо академічну спільноту до участі в опитуванні «Українські вчені в умовах війни_2022 р.»

Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України здійснює активну консультативно-дорадчу та інформаційно-комунікативну діяльність, спрямовану на підтримку та сприяння діяльності молодих вчених України.

У важкі часи, викликані війною в Україні, є потреба у вшануванні світлої пам’яті загиблих серед освітян й науковців та відзначення активістів нашої країни.

З метою отримання даних для відзначення справжніх героїв оголошуємо про збір даних через опитування «Українські вчені в умовах війни_2022 р.», яке ініційовано задля:

  • вшанування світлої пам’яті загиблих серед освітян та вчених під час війни;
  • отримання інформації для відзначення активістів серед освітян та науковців;
  • визначення потреб для надання допомоги освітянам і науковцям, які зараз перебувають в Україні, або вимушено виїхали за її межі.

Заповнити форму опитування можна до 20 травня 2022 р. за покликанням.

Результати опитування здобувачів вищої освіти про якість організації освітнього процесу в К-ПНУ за допомогою технологій дистанційного навчання

Із 14 до 21 лютого 2022 р. відповідно до Плану заходів з оцінювання якості освітньої діяльності та якості вищої на ІІ семестр 2021-2022 н. р. навчально-методичний центр забезпечення якості освіти за сприяння заступників деканів факультетів (заступника директора навчально-наукового інституту української філології та журналістики) з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти провів опитування через анкету «Якість організації освітнього процесу в К-ПНУ за допомогою технологій дистанційного навчання», у якому взяли участь 813 (2021 р. – 1341) здобувачів вищої освіти освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр» денної форми здобуття вищої освіти.

Читати далі

Результати опитування здобувачів вищої освіти про організацію поточного, підсумкового (семестрового) контролю із застосуванням дистанційних технологій навчання в період карантину

Упродовж листопада–грудня 2021 р. відповідно до Плану заходів з оцінювання якості освітньої діяльності та якості вищої на І семестр 2021-2022 н. р. в К-ПНУ відбулося опитування здобувачів вищої освіти щодо якості організації поточного, підсумкового (семестрового) контролю здобувачів вищої освіти університету із застосуванням дистанційних технологій навчання в період карантину через анкету «Організація поточного, підсумкового (семестрового) контролю здобувачів вищої освіти університету із застосуванням дистанційних технологій навчання в період карантину», у якому взяли участь 754 здобувачі вищої освіти денної та заочної форм здобуття вищої освіти I-IV курсів освітнього ступеня «бакалавр» та І-ІІ курсів освітнього ступеня «магістр».

Читати далі

Результати опитування здобувачів вищої освіти через анкету «Організація освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка»

Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти університету (разом із його структурними підрозділами – навчальним і заочним відділами) спільно із заступниками деканів факультетів з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти, відповідно до Плану заходів з оцінювання якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на І семестр 2021-2022 н. р., провів опитування серед здобувачів вищої освіти денної та заочної форм здобуття вищої освіти I-IV курсів освітнього ступеня «бакалавр» та І-ІІ курсів освітнього ступеня «магістр» через анкету «Організація освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка». Опитування здійснювалося упродовж листопада–грудня 2021 р., а результати розміщено на офіційному вебсайті навчально-методичного центру забезпечення якості освіти в рубриці «Анкетування» розділу «Загальні результати».

Читати далі

Результати опитування здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників щодо дотримання академічної доброчесності в К-ПНУ

З 13 до 17 грудня 2021 року відповідно до Плану заходів з оцінювання якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на І семестр 2021-2022 н.р. навчальний відділ спільно з комісією з питань академічної доброчесності К-ПНУ проводить опитування здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників щодо дотримання академічної доброчесності в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка шляхом анкетування:

Читати далі

Результати опитування здобувачів вищої освіти К-ПНУ про дистанційні технології навчання в освітньому процесі 2021-2022 н. р. у період карантину

Упродовж листопада-грудня 2021 р. відповідно до Плану заходів з оцінювання якості освітньої діяльності та якості вищої на І семестр 2021-2022 н. р. в К-ПНУ відбулося опитування здобувачів вищої освіти щодо ефективності використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі через анкету «Дистанційні технології навчання в освітньому процесі здобувачів вищої освіти університету в період карантину», у якому взяли участь 686 здобувачів вищої освіти денної та заочної форм I-IV курсів освітнього ступеня «бакалавр» та І-ІІ курсів освітнього ступеня «магістр».

Читати далі

Результати опитування здобувачів вищої освіти К-ПНУ за допомогою анкети «Психологічна безпека освітнього середовища в К-ПНУ»

Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти К-ПНУ та соціально-психологічна служба університету провели опитування щодо визначення рівня психологічної безпеки освітнього середовища в К-ПНУ. Анкетування здійснювалося впродовж жовтня–листопада 2021 р., а результати розміщено на офіційному вебсайті навчально-методичного центру забезпечення якості освіти К-ПНУ в розділі «Загальні результати»  рубрики «Анкетування».

Читати далі

Результати опитування здобувачів вищої освіти К-ПНУ за допомогою анкети «Визначення ступеня поінформованості студента про цілі, зміст та програмні результати навчання, порядок і критерії оцінювання навчального компоненту освітньої програми (навчальної дисципліни / практики / курсової / кваліфікаційної роботи)»

Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти К-ПНУ (разом із його структурними підрозділами – навчально-методичним і заочним відділами) спільно із заступниками деканів факультетів з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти, відповідно до Плану заходів з оцінювання якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Кам’янець- Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на І семестр 2021-2022 н. р., провів опитування серед здобувачів вищої освіти І курсу освітнього ступеня «магістр» денної та заочної форм здобуття вищої освіти навчання за допомогою анкети «Визначення ступеня поінформованості студента про цілі, зміст та програмні результати навчання, порядок і критерії оцінювання навчального компоненту освітньої програми (навчальної дисципліни / практики / курсової / кваліфікаційної роботи)». Анкетування здійснювалося впродовж вересня-жовтня 2021 р., результати якого розміщено на офіційному вебсайті навчально-методичного центру забезпечення якості освіти К-ПНУ в розділі «Загальні результати» рубрики «Анкетування».

Читати далі