Категорія: опитування

Сучасна риторика та спічрайтинг: цікавимось думкою здобувачів вищої освіти

У поточному навчальному році керівниця студентського Ораторського клубу доцент Тетяна Білоусова започаткувала викладання нової вибіркової дисципліни «Сучасна риторика та спічрайтинг». Її обрали 56 здобувачів вищої освіти 2-3 курсів факультету іноземної філології спеціальностей 014 Середня освіта (Мова і література (польська), 014 Середня освіта (Мова і література (англійська), 035 Філологія.

Вивчаючи дисципліну, студенти збагатилися знаннями, уміннями та навичками у сфері професійного та побутового спілкування, підвищили культуру мовлення, активізували свої комунікативні здібності. Навчилися писати тексти промов для власних виступів, чітко, виразно виголошувати їх, використовуючи мовні та немовні засоби впливу на аудиторію. Дізнались про історію спічрайтерства, кращих «текстовиків» усіх часів і народів, ознайомилися з їх настановами щодо співпраці зі спікером на всіх етапах створення тексту, організації виступу тощо. Читати далі

Соціально-психологічна адаптація здобувачів вищої освіти К-ПНУ

Адаптація студентів до навчання у вищому навчальному закладі є складним та багатогранним процесом, якому треба приділяти особливу увагу саме на першому курсі.

Із початком навчання в університеті здобувачі вищої освіти першого курсу стикаються з новими умовами діяльності та соціального середовища, ефективність пристосування до яких значною мірою визначає успішність їх навчальної діяльності та подальший особистісний розвиток. Результат цілісної адаптації першокурсників до умов навчання в університеті багато в чому залежить від зовнішніх та внутрішніх чинників. Читати далі

«Штучний інтелект: ЗА чи ПРОТИ?»: опитування здобувачів вищогї освіти К-ПНУ

Вітаємо! Увесь цивілізований світ, зокрема, наукова спільнота, занепокоєні розвитком технології штучного інтелекту, яка має ресурси та можливості, із якими людство не може конкурувати. Тому питання ставлення здобувачів вищої освіти Університету Огієнка до використання ШІ стоїть дуже гостро.

Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених К-ПНУ залучає всіх охочих здобувачів вищої освіти до опитування «Штучний інтелект: ЗА чи ПРОТИ?».

Мета: дослідити рівень використання ШІ в освітньому процесі, ставлення до його застосування під час підготовки до занять; врахувати ідеї молоді щодо поширення застосування ШІ чи, навпаки, контролю над його використанням.

Опитування анонімне. 

Покликання: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRK55X2hRztNCj0YVq4RHGCFFfoYA2ylZRLSPHRfuxrm9jqg/viewform?usp=sf_link

Катерина Геселева,
кандидат фізико-математичних наук,
голова Наукового товариства студентів (слухачів),аспірантів,
докторантів і молодих вчених К-ПНУ

Юрій ЗЛОТІН,
голова студентського Наукового товариства К-ПНУ

 

 

Українських науковців запрошують до участі в опитуванні від UAScience.Reload

Проєкт UAScience.Reload («Українська наука: перезавантаження»)  запрошує взяти участь в опитуванні  українських науковців із метою визначення потреб під час воєнного конфлікту.

Мета – розробити рекомендації для державних органів, наукових установ, закладів вищої освіти, інших організацій в Україні і закордоном, міжнародних інституцій для підтримки української науки.

Читати далі

Опитування щодо застосування масових відкритих онлайнових курсів в освітній діяльності

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» у межах виконання НДР «Концепція аналітично-інформаційної системи ефективної роботи з обдарованою молоддю в умовах воєнного та поствоєнного стану» проводить опитування для науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти щодо застосування масових відкритих онлайнових курсів в освітній діяльності.

Запрошуємо взяти участь в опитуванні та заповнити анкету за покликанням: https://forms.gle/dehjRDE9LmGpKTbCA

Реченець: 30.06.2023 р.

Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти

Опитування щодо організації освітнього процесу та якості навчання в умовах воєнного стану

Державна служба якості освіти України проводить друге квартальне онлайнове анкетування здобувачів освіти та викладачів закладів вищої та фахової передвищої освіти України з  питань організації освітнього процесу та якості навчання в умовах воєнного стану.

Анкети будуть доступні з 21 до 30 червня 2023 року за посиланнями:

Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти

Опитування здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників щодо дотримання академічної доброчесності В К-ПНУ

Із 5 до 28 червня 2023 року, відповідно до Плану заходів з оцінювання якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на Іі семестр 2022-2023 н.р., навчально-методичний центр забезпечення якості вищої освіти спільно з комісією з питань академічної доброчесності К-ПНУ проводить опитування здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників щодо дотримання академічної доброчесності в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка шляхом анкетування:

  •  для науково-педагогічних працівників: “Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка”.

Запрошуємо здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників взяти участь в опитуванні.

Опитування науково-педагогічних працівників задля визначення потреб українських освітян з проблем Європейського дослідницького простору

Інститут педагогіки НАПН України за підтримки Української асоціації дослідників освіти реалізує проєкт «Європейський дослідницький простір як орієнтир розвитку педагогічної науки в Україні: інформаційний хаб Інституту педагогіки НАПН України».

Метою проєкту є інформування українських освітян щодо орієнтирів і досвіду ЄС у галузі досліджень та інновацій.

Задля визначення потреб українських освітян з проблем Європейського дослідницького простору проводять опитування  серед науково-педагогічних працівників.

Анкету розміщено за покликанням.

 

 

 

Результати опитування учасників освітнього процесу в К-ПНУ з питань будь-яких проявів булінгу, сексуальних домагань, утисків, гендерної нерівності, дискримінації та конфліктних ситуацій

Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти університету спільно із соціально-психологічною службою університету з 01 до 11 травня 2023 р. за сприяння заступників деканів і заступника директора навчально-наукового інституту з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти проводили опитування здобувачів освіти денної форми здобуття вищої освіти через «Анкету виявлення будь-яких проявів булінгу, сексуальних домагань, утисків, гендерної нерівності, дискримінації та конфліктних ситуацій в К-ПНУ».

Читати далі

Результати першого квартального онлайнового опитування Державної служби якості освіти України здобувачів освіти і викладачів ЗФПО/ЗВО з питань організації освітнього процесу та якості навчання в умовах воєнного стану

10 травня 2023 р. Державна служба якості освіти України презентувала результати першого квартального онлайнового опитування здобувачів освіти і викладачів закладів фахової передвищої та вищої освіти з питань організації освітнього процесу і якості навчання в умовах воєнного стану, проведеного 24-31 березня 2023 р. В опитуванні взяли участь учасники освітнього процесу Університету Огієнка.

Інформаційно-аналітична довідка опитування констатує, що відповіді на запитання анкет дали 4757 респондентів (1673 педагогічні та науково-педагогічні працівники та 3084 здобувачі фахової передвищої та вищої освіти).

Читати далі