Категорія: опитування

Опитування щодо дотримання академічної доброчесності в К-ПНУ розпочато!

До уваги здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників!

З 11 до 25 червня 2024 року, відповідно до Плану заходів з моніторингу якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на ІІ семестр 2023-2024 н.р.  комісія з питань академічної доброчесності К-ПНУ проводить опитування здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників щодо дотримання академічної доброчесності в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка шляхом анкетування:

Запрошуємо здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників взяти участь в опитуванні.

Дякуємо за співпрацю!

Комісія з питань академічної доброчесності К-ПНУ

Національне опитування студентів від Експертної ради

Членкиня експертної ради студенства від К-ПНУ Олена Вонсович (студентка 2 курсу, голова студентського самоврядування історичного факультету) запрошує долучитися до  національного опитування студентів, яке проводить Експертна рада студентства у Верховній Раді України.

Це опитування є анонімним та має на меті зібрати й актуалізувати сучасні академічні потреби студентства. Здобувачам вищої освіти пропонується оцінити законопроєкт, що стосується розширення прав студентів та курсантів, а також висловити свою думку щодо ініціатив створення інституції студентського омбудсмана й національної студентської організації.

Олена Вонсович,

членкиня експертної ради студенства

Опитування здобувачів вищої освіти К-ПНУ про міжнародну академічну мобільність

Шановні здобувачі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка!

Просимо Вас пройти опитування з метою визначення Вашої зацікавленості та готовності до участі в програмах міжнародної академічної мобільності.

Ваші відповіді допоможуть нам покращити результати університету за напрямом інтернаціоналізації в розрізі академічної мобільності, яка є рушійною силою наближення України до цінностей Європейського Союзу.

Опитування займе до 5 хвилин. Дякуємо за Ваш час і допомогу!

Пройти опитування можна за покликанням.

Разом до Перемоги!

Тримаємо міжнародний стрій!

Відділ міжнародних звязків

Опитування для здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників з метою їх участі у Програмі ЄС Еразмус+

Католицький університет у Ружомберку (Словаччина) – європейський університет, у якому щороку здобувачі вищої освіти та науково-педагогічні працівники Університету Огієнка реалізують міжнародну академічну мобільність у межах Програми ЄС Еразмус+.

Задля майбутньої успішної співпраці, а також розширення переліку спеціальностей для академічної мобільності, відділ міжнародних зв’язків проводить опитування серед студентів та викладачів. Читати далі

Опитування щодо дотримання академічної доброчесності в К-ПНУ

До уваги здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників!

Із 13 до 29 грудня 2023 року, відповідно до План заходів з моніторингу якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на І семестр 2023-2024 н.р.  комісія з питань академічної доброчесності К-ПНУ проводить опитування здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників щодо дотримання академічної доброчесності в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка шляхом анкетування:

  • для здобувачів вищої освіти (ОНС «доктор філософії»/«доктор наук»): «Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти (ОНС «доктор філософії»/«доктор наук») в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка» (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBhIUwbEEQL_XuAPse4k8sVvAPe28pmrrHggrVpB8nq9COdA/viewform?usp=sf_link);

Запрошуємо здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників взяти участь в опитуванні.

Дякуємо за співпрацю!

Комісія з питань академічної доброчесності К-ПНУ

Сучасна риторика та спічрайтинг: цікавимось думкою здобувачів вищої освіти

У поточному навчальному році керівниця студентського Ораторського клубу доцент Тетяна Білоусова започаткувала викладання нової вибіркової дисципліни «Сучасна риторика та спічрайтинг». Її обрали 56 здобувачів вищої освіти 2-3 курсів факультету іноземної філології спеціальностей 014 Середня освіта (Мова і література (польська), 014 Середня освіта (Мова і література (англійська), 035 Філологія.

Вивчаючи дисципліну, студенти збагатилися знаннями, уміннями та навичками у сфері професійного та побутового спілкування, підвищили культуру мовлення, активізували свої комунікативні здібності. Навчилися писати тексти промов для власних виступів, чітко, виразно виголошувати їх, використовуючи мовні та немовні засоби впливу на аудиторію. Дізнались про історію спічрайтерства, кращих «текстовиків» усіх часів і народів, ознайомилися з їх настановами щодо співпраці зі спікером на всіх етапах створення тексту, організації виступу тощо. Читати далі

Соціально-психологічна адаптація здобувачів вищої освіти К-ПНУ

Адаптація студентів до навчання у вищому навчальному закладі є складним та багатогранним процесом, якому треба приділяти особливу увагу саме на першому курсі.

Із початком навчання в університеті здобувачі вищої освіти першого курсу стикаються з новими умовами діяльності та соціального середовища, ефективність пристосування до яких значною мірою визначає успішність їх навчальної діяльності та подальший особистісний розвиток. Результат цілісної адаптації першокурсників до умов навчання в університеті багато в чому залежить від зовнішніх та внутрішніх чинників. Читати далі

«Штучний інтелект: ЗА чи ПРОТИ?»: опитування здобувачів вищогї освіти К-ПНУ

Вітаємо! Увесь цивілізований світ, зокрема, наукова спільнота, занепокоєні розвитком технології штучного інтелекту, яка має ресурси та можливості, із якими людство не може конкурувати. Тому питання ставлення здобувачів вищої освіти Університету Огієнка до використання ШІ стоїть дуже гостро.

Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених К-ПНУ залучає всіх охочих здобувачів вищої освіти до опитування «Штучний інтелект: ЗА чи ПРОТИ?».

Мета: дослідити рівень використання ШІ в освітньому процесі, ставлення до його застосування під час підготовки до занять; врахувати ідеї молоді щодо поширення застосування ШІ чи, навпаки, контролю над його використанням.

Опитування анонімне. 

Покликання: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRK55X2hRztNCj0YVq4RHGCFFfoYA2ylZRLSPHRfuxrm9jqg/viewform?usp=sf_link

Катерина Геселева,
кандидат фізико-математичних наук,
голова Наукового товариства студентів (слухачів),аспірантів,
докторантів і молодих вчених К-ПНУ

Юрій ЗЛОТІН,
голова студентського Наукового товариства К-ПНУ

 

 

Українських науковців запрошують до участі в опитуванні від UAScience.Reload

Проєкт UAScience.Reload («Українська наука: перезавантаження»)  запрошує взяти участь в опитуванні  українських науковців із метою визначення потреб під час воєнного конфлікту.

Мета – розробити рекомендації для державних органів, наукових установ, закладів вищої освіти, інших організацій в Україні і закордоном, міжнародних інституцій для підтримки української науки.

Читати далі

Опитування щодо застосування масових відкритих онлайнових курсів в освітній діяльності

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» у межах виконання НДР «Концепція аналітично-інформаційної системи ефективної роботи з обдарованою молоддю в умовах воєнного та поствоєнного стану» проводить опитування для науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти щодо застосування масових відкритих онлайнових курсів в освітній діяльності.

Запрошуємо взяти участь в опитуванні та заповнити анкету за покликанням: https://forms.gle/dehjRDE9LmGpKTbCA

Реченець: 30.06.2023 р.

Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти